.

.

Szatan jest ich Bogiem. Encykliki papieskie i wolnomularstwo - Paul A. Fisher

Paul Fischer „Szatan jest ich bogiem”. Encykliki papieskie o masonerii. W jakiego Boga wierzy i jaka jest jej religia. Dlaczego i kogo uważa za swojego największego wroga. Jedna z najlepszych książek o antykościele, czyli masonerii (bestseller!).


Ukazało się tłumaczenie niezwykłej książki amerykańskiego znawcy

tych zagadnień - Paula Fishera SZATAN JEST ICH BOGIEM.

Książkę tę należy uważać za wyjątkowo potrzebną, wręcz niezbędną,

i dlaczego? Dlatego, że niestety po Drugim Soborze Watykańskim

mamy coraz więcej księży, biskupów, a przede

wszystkim kardynałów (oczywiście, nie w Polsce), głównie w Watykanie,

którzy wbrew zakazom Kościoła, przynależą do masonerii.


Ks. Michał Poradowski,

,,Polski Przewodnik", USA, 5 VIII 1994r.

,,Szczerbiec" VIII 1994r.

19,00 zł
Ilość
Produkt w magazynie

Książka z serii Nowy Porządek Świata, nakładem wydawnictwa Wers, Paul Fischer „Szatan jest ich bogiem”. Studium o Encyklikach Papieskich i Masonerii.
Wolnomularstwo - w jakiego Boga wierzy i jaka jest jej religia. Dlaczego i kogo uważa za swojego największego wroga. Jedna z najlepszych pub;ikacji o antykościele, czyli masonerii (bestseller!).


To zbyt mało powiedzieć, że ta książka powinna stać się obowiązkową lekturą każdego katolika. Żaden katolik nie może sobie pozwolić na niewiedzę czemu tak wielu papieży ogłaszało tak wiele encyklik ostrzegając swych wiernych przed owym kłamliwym i wojowniczo nastawionym „cechem rzemieślniczym”, który „często stara się ukryć zło drzemiące w ich doktrynie”. Wszyscy chrześcijanie mogą odnieść korzyść zapoznając się z tą pracą, która tak krytycznie ocenia źródła świeckiego humanizmu. To jedno z najbardziej kompetentnych opracowań o współczesnej masonerii.


SZATANJEST ICH BOGIEM Paula A. Fishera jest najlepszą jak do

tej pory książką o masonerii na polskim rynku wydawniczym.

Konrad Szymański

,,Słowo - dziennik katolicki", 17-19 XII 1993r.Wśrod pojawiających się coraz liczniej na rynku księgarskim pozycji

poświęconych masonerii, pisanych z różnych pozycji, ta prezentowana

tutaj wyróżnia się w sposób szczególny. W przedmowie

Ojciec P. A. Magnier CSSR stwierdził iż to zbyt mało powiedzieć, że praca

SZATAN JEST ICH BOGIEM powinna stać się obowiązkową. lekturą

każdego katolika...

Piotr Tryjanowski „Myśl Polska", 1-15 IV 1994r
SZATAN JEST ICH BOGIEM to jedno z najkompetentniejszych

opracowań o współczesnej masonerii. Zdumiewający jest krok jaki

został dokonany za pontyfikatu Pawła VI, kiedy to cofnięta została

ekskomunika za przynależność do masonerii. Doskonała, kompetentna

książka, kompendium na temat najbardziej wpływowego zła

naszych czasów.

,,Ojczyzna", VI 1994r.W swojej książce autor podejmuje dość śmiałe hipotezy, zawsze

poparte argumentami. Z Fisherem można się nie zgadzać, lecz nie

sposób zarzucić mu nieuczciwości. Aczkolwiek, SZATANJESTICH

BOGIEM z całą pewnością jest lekturą kontrowersyjną.

,,Gazeta Poznańska", 1 VII 1994r.Praca SZATAN JEST ICH BOGIEM powinna stać się obowiązkową

lekturą każdego katolika. Jest ona zwłaszcza potrzebna dziennikarzom,

publicystom oraz innym ludziom pióra, a także tzw. ,,intelektualistom",

szczególnie podatnym na podszepty mafii „New Age".

dr Andrzej Reyman

,,Najjaśniejsza Rzeczypospolita", 12 VII 1994r.Paranoja jest z natury dwuznaczna, ponieważ oscylująca na granicy

szaleństwa, stara się stroić w szatki nauki, historii i dokumentu.

Znakomity tego przykład otrzymujemy we właśnie opublikowanej

książce Paula A. Fishera pt. SZATAN JEST ICH BOGIEM - Encykliki

papieskie i wolnomularstwo. Rozprawa pisana jest z pozycji „prawdziwego",

to jest przedsoborowego katolicyzmu. Prócz masonów -

satanistów posiada więc ona jeszcze jednego poważnego przeciwnika

- liberalne, zwłaszcza jezuickie, orientacje w Kościele.

Kowalski, ,,Gazeta Poznańska", 23-24 VII 1994r.Ukazało się tłumaczenie niezwykłej książki amerykańskiego znawcy

tych zagadnień - Paula Fishera SZATAN JEST ICH BOGIEM.

Książkę tę należy uważać za wyjątkowo potrzebną, wręcz niezbędną,

i dlaczego? Dlatego, że niestety po Drugim Soborze Watykańskim

mamy coraz więcej księży, biskupów, a przede

wszystkim kardynałów (oczywiście, nie w Polsce), głównie w Watykanie,

którzy wbrew zakazom Kościoła, przynależą do masonerii.

Ks. Michał Poradowski,

,,Polski Przewodnik", USA, 5 VIII 1994r.

,,Szczerbiec" VIII 1994r.P. A. Fisher na bogatym materiale źródłowym udowadnia, że „masoneria

jest jedną z największych światowych organizacji spiskowych

wszechczasów", I.../ Fisher wskazuje też na przenikanie masonerii do

kościoła katolickiego. Pisze, że wielu księży pod namową biskupów

i kardynałów z Watykanu wstępuje w szeregi masonerii. To pod ich

wpływem następuje erozja fundamentów Kościoła.

Jan Puchalski, ,,Najwyższy Czas", 1 X 1994r.
APPENDIX

DOKUMENTY PAPIESKIE POTĘPIAJĄCE WOLNOMULARSTWO POŚREDNIO LUB BEZPOŚREDNIO


(B) - oznacza potępienie bezpośrednie


Acerba Animi, Pius XI, 1932, 58

Adaptacja Pasterska, Pius XII, 1958,71 (B)

Apostolicae Nostrae Caritatis, Pius IX, 1854,27

Aeterni Patris, Leon XIII, 1879, 31

Arcanum Divinae Sepientiae, Leon XIII, 1880, 31

Christianae republicae, Klemens XIII, 1766,23,90

Custodi Di Quella Fede, Leon Xlll, 1892,40, 78,89(6)

Dal'alto Dell Apostolico Seggio, Leon XIII, 1890, 38 (B)

Deklaracja Kardynała Ratzingera, 1983, 78 (B)

Diuturnum, Leon XIII, 1881, 31

Divini Redemptoris, Pius XI, 1937, 64

Ecclesiam a Iesu-Cristo, Pius VII, 1821,23

Exultavit Cor Nostrum, Pius IX, 1851,27

Humanum Genus, Leon XIII, 1884, 32,37,90,98

Iamdudum, Pius X, 1911, 49

lmmortali Dei, Leon XIII, 1885, 35

In Eminenti, Klemens XII, 1738, 22 (B)

lnimica Vis, Leon XIII, 1892, 39

Inscrutible, Pius VI, 1775, 23

Inscrutible Dei Consilo, Leon XIII, 1878,31

Iucunda Sane, Pius X, 1904, 43

Inquis Afflictisque, Pius XI, 1926, 57

Kardynał Law, 1985, 79-80 (B)

Kongregacja Świętego Oficjum, odpowiedź na zapytanie Biskupów Włoskich, 1949, 73 (B)

Levate, Pius IX, 1867, 27

L'Osservatore Romano, 1932, 58 (B)

L'Osservatore Romano, Msgr. Cordovani, 1950, 73 (B)

L'Osservatore Romano, Kardynał

Ratzinger, 1985, 78-79 (B)

Mirari Vos, Grzegoż XVI, 1832, 25, 89

Nostis Et Nobiscum, Pius IX, 1849, 27

Nullis Certe Verbis, Pius IX, 1860, 27

Officio Sanctissimo, Leon XIII, 1887, 37 (B)

Pascendi Dominici Grigis, Pius X, 1907,45

Piene L'Animo, Pius X, 1906, 46

Prawo Kanoniczne, 1917, 75, 76

Prawo Kanoniczne 1983, 10, 78

Preaeclara Gratulationis Leon XIII, 1894, 41 (B)

Providas, Benedykt XIV, 1751, 16, 23, 90 (B)

Quanta Cura, Pius IX, 1864, 27 (B)

Quanto Conficiamus, Pius IX, 1863, 27

Quas Primas, Pius XI, 1925, 55

Quod Apostolici Muneris, Leon XIII, 1878,31

Quod Multum, Leon XIII, 1886, 37 (B)

Quo Graviora, Leon XII 1824, 24 (B)

Qui Nuper, Pius IX, 1859, 27

Qui Pluribus, Pius IX, 1846, 26

Satis Cognitum, Leon XIII, 1896, 36

Singulari Quidem, Pius IX, 1856, 27

Summi Pontificatus, Pius XII, 70-71

Traditi Humilitate, Pius VIII, 1829, 16, 24 {B)

Ubi Primum, Leon XII, 1824, 24

Une Fois Encore, Pius X, 1907, 44

Vehementer Nos, Pius X, 1906, 44O Autorze:

P. A. Fisher
należy do najwybitniejszych pisarzy i myślicieli katolickich w USA. Urodził się 12 marca 1921 r. w Indianopolis, USA jako przedostatnie, najmłodsze dziecko z ośmiorga rodzeństwa. Uczęszczał do parafialnej katolickiej szkoły podstawowej. Studia ukończył na Uniwersytecie Notre Dame w 1943 r. gdzie uzyskał tytuł magistra w dziedzinie handlu zagranicznego. Po studiach pracował na Uniwersytecie Georgetown i Uniwersytecie Amerykańskim (obie placówki w Stanie Waszyngton).

W czasie II wojny światowej służył w Biurze Służb Strategicznych (OSS) w Afryce Północnej i we Włoszech. W czasie wojny w Korei ponownie został powołany do czynnej służby w kontrwywiadzie wojskowym. W cywilu przez 23 lata pracował jako ekspert wywiadu i bezpieczeństwa w armii USA, Amerykańskich Siłach Powietrznych a także w Krajowym Centrum Aeronautyki i Lotów Kosmicznych. Przez 8 lat pracował jako doradca prawny i prasowy kongresmana James'a J. Delaney'a w Kongresie USA. Jest współpracownikiem i waszyngtońskim korespondentem pism: Triumph Magazine, The National Cathołic Register, Ttoin Circle Magazine oraz najstarszego tygodnika katolickiego USA - The Wanderer. Jest autorem monumentalnej pracy Behind the Lodge Door: Church, State and Freemasonrv in America [Spoza drzwi loży: Kościół, Państwo i Masoneria w Ameryce]. Ożenił się z Ruth F. Morey z Toronto, w Kanadzie w 1948 r. (jego żona zmarła w 1989 r.) Mieli dziewięcioro dzieci, 6 dziewczynek i 3 chłopców. Obecnie mieszka w Indianie, gdzie nie ustaje w szperaniu w dokumentach i pisaniu.


Opis

Wydawnictwo
Wers
Oprawa
Miękka
Format
180x120 mm
Ilość stron
107
ISBN
8390160609
Autor
Paul A. Fisher
Tytuł oryginału
Szatan jest ich bogiem. Studium o Encyklikach Papieskich i Masonerii
Rok wydania
1995
Kod EAN
9788390160609

Specyficzne kody

Blog nawigacja

Najnowsze posty

Uroczystość świętego Michała, Archanioła | 29-go września
Uroczystość świętego Michała, Archanioła | 29-go września
6 wyświetlenia 1 Lubię

Święty Michał, Archanioł, jest według nauki Kościoła i tradycyi jednym niebieskich z siedmiu duchów, stojących u...

Czytaj więcej
Stworzenie aniołów. Strącenie Lucyfera - Maria z Agredy | Mistyczne miasto Boże
Stworzenie aniołów. Strącenie Lucyfera - Maria z Agredy | Mistyczne miasto Boże
31 wyświetlenia 1 Lubię

Mistyczne Miasto Boże - Maria z Agredy | Stworzenie aniołów. Strącenie Lucyfera (...) Aniołowie święci posłusznie...

Czytaj więcej
Do wszystkich – jak zachować wiarę katolicką cz. 2 - Bp Józef Sebastian Pelczar
Do wszystkich – jak zachować wiarę katolicką cz. 2 - Bp Józef Sebastian Pelczar
126 wyświetlenia 1 Lubię

Strzec się trzeba także modernizmu, czyli tego systemu filozoficzno-teologicznego, który w najnowszych czasach...

Czytaj więcej

Ostatnie komentarze

12 Polecane z tej kategorii