.

Katalog

Ocena Księgarni rodzinnej FAMILIS

Każdy jako postanowił w sercu swoim, nie z zamarszczenia albo z przymuszenia: albowiem ochotnego dawcę Bóg miłuje (2 List do Koryntian 9:7) 


Chcielibyśmy zapytać, czy są Państwo zadowoleni z zakupionych produktów w naszej księgarni rodzinnej FAMILIS?
Prosimy o pozostawienie oceny i/lub komentarza pod produktem, oraz wystawienie opinii na mapce "wujka googla"  LINK 

Dziękujemy :)

Promocja

Blog nawigacja

Najnowsze posty

Uroczystość świętego Michała, Archanioła | 29-go września
Uroczystość świętego Michała, Archanioła | 29-go września
13 wyświetlenia 1 Lubię

Święty Michał, Archanioł, jest według nauki Kościoła i tradycyi jednym niebieskich z siedmiu duchów, stojących u...

Czytaj więcej
Stworzenie aniołów. Strącenie Lucyfera | Maria z Agredy - Mistyczne miasto Boże
Stworzenie aniołów. Strącenie Lucyfera | Maria z Agredy - Mistyczne miasto Boże
91 wyświetlenia 1 Lubię

Mistyczne Miasto Boże - Maria z Agredy | Stworzenie aniołów. Strącenie Lucyfera (...) Aniołowie święci posłusznie...

Czytaj więcej
Do wszystkich – jak zachować wiarę katolicką cz. 2 - Bp Józef Sebastian Pelczar
Do wszystkich – jak zachować wiarę katolicką cz. 2 - Bp Józef Sebastian Pelczar
137 wyświetlenia 1 Lubię

Strzec się trzeba także modernizmu, czyli tego systemu filozoficzno-teologicznego, który w najnowszych czasach...

Czytaj więcej

Ostatnie komentarze

Patrologia i PatrystykaPatrologia - (gr. pater - ojcieclogos - nauka) jest częścią historii literatury chrześcijańskiej, obejmującą autorów starożytnych, którzy zajmowali się teologią (wg J. Quastena).

Uwzględnia ona wszystkie zabytki literatury wczesnochrześcijańskiej, tj. utwory, których autorstwo jest ustalone, jak i te, których autorstwa niemożna ustalić; zajmuje się tak pisarzami ortodoksyjnymi jak i nieortodoksyjnymi, przyznając preferencję tym pierwszym, głównie Ojcom i doktorom Kościoła; stąd też określa się patrologię jako naukę o Ojcach Kościoła; chronologicznie obejmuje: na Zachodzie wszystkich pisarzy chrześcijańskich do Izydora z Sewilli (+636), na Wschodzie do Jana Damasceńskiego (+749); większość z nich pisała po grecku lub po łacinie; do III w. dominował zdecydowanie język grecki tak na Wschodzie jak i na Zachodzie; później na Zachodzie pierwszorzędną rangę zyskała łacina; na Wschodzie obok greki pojawił się język syryjski, koptyjski i armeński (ormiański).


Ojcowie Kościoła

Współcześnie nazywamy “Ojcami Kościoła” tych pisarzy wczesnochrześcijańskich, których wybitność weryfikuje się poprzez poczwórne kryterium: prawowierność nauki, świętość życia, starożytność i aprobatę Kościoła.


Pięciu Ojców Kościoła, od lewej: św. Atanazy, św. Bazyli, św. Jan Chryzostom, św. Grzegorz z Nazjanzu, św. Cyryl AleksandryjskiDoktorzy Kościoła


Na 32 tytuły “doktora Kościoła”, które nadano do 1978 r., połowa przypada Ojcom Kościoła. Są nimi:


- na Zachodzie                                

1. Hilary z Poitiers +367 

2. Ambroży +397

3. Hieronim +419

4. Augustyn +430

5. Piotr Chryzolog +450

6. Leon Wielki +461

7. Grzegorz Wielki +60

8. Izydor z Sewilli +636


- na Wschodzie

1. Atanazy Wielki +373

2. Efrem Syryjski +373

3. Bazyli Wielki +379

4. Cyryl Jerozolimski +387

5. Grzegorz z Nazjanzu +390

6. Jan Chryzostom +407

7. Cyryl Aleksandryjski +444

8. Jan Damasceński +749

35,00 zł
Informacje
Kardynał Joseph Ratzinger / Papież Benedykt XVI
30,00 zł -5,00 zł 25,00 zł
Informacje
30,00 zł -5,00 zł 25,00 zł
Informacje
50,00 zł -5,00 zł 45,00 zł
Informacje
Słownik Kościelny łacińsko - polski - Ks. dr Alojzy Jougan - Słownik zawiera łącznie ponad dwadzieścia siedem tysięcy wyrazów łacińskich, którymi Kościół żył przez stulecia.
Produkt w magazynie
Przewodnik chrześcijanina Rzymsko-katolickiego - Ks. Teofil Gapczyński (Reprint) Książka pouczająca...
Produkt w magazynie
Święty Robert Bellarmin  (1542-1621) - Jezuita,  inkwizytor, kardynał, doktor Kościoła , autor kilkudziesięciu dzieł teologicznych, z których najważniejsze –...
Produkt w magazynie
Święty Robert Bellarmin (1542-1621) - Jezuita, inkwizytor, kardynał, doktor Kościoła , autor kilkudziesięciu dzieł teologicznych, z których najważniejsze –...
Produkt w magazynie
KSIĄŻKA DO NAUKI I NABOŻEŃSTWA KOŚCIELNEGO I DOMOWEGO DLA <p style="text-align:...
Produkt w magazynie
35,00 zł
Kardynał Joseph Ratzinger / Papież Benedykt XVI
Książka kard. Ratzingera  jest zapisem rekolekcji wygłoszonych w Watykanie przed Ojcem Świętym Janem Pawłem II oraz przed pracownikami Kurii Rzymskiej. Jest to refleksja nad okresem Wielkiego...
Produkt chwilowo niedostępny. W celu realizacji zamówenia, prosimy o kontakt bezpośrednio ze sklepem.
Refleksje nad myślą Świętego Augustyna - Ks. dr Janusz Kucz Wielu papieży, począwszy już od współczesnego  Augustynowi Innocentego I , podkreślało jego wybitne...
Produkt w magazynie
Zwięzła i treściwa zarazem książeczka ks. Feliksa Cozela SJ (1847-1928) przybliża czytelnikowi w przystępny sposób podstawowe dowody na istnienie Boga, pierwszej przyczyny...
Produkt w magazynie
30,00 zł -5,00 zł 25,00 zł
Ks. Antoni Żurek
Wprowadzenie do Ojców Kościoła - Ks. Antoni Żurek  Termin "patrologia" pojawił się w literaturze teologicznej stosunkowo niedawno, bo dopiero w XVII wieku. (G....
Produkt w magazynie
Magisterium Kościoła Katolickiego -  encyklika papieża Piusa X - Iucunda Sane -  O świętym Grzegorzu Wielkim  z12 III 1904 r. Dziś,...
Produkt w magazynie
30,00 zł -5,00 zł 25,00 zł
O. Jerzy Tupikowski CMF
Jerzy Tupikowski - Filozofia Boga Św. Augustyn, największy myśliciel starożytności chrześcijańskiej, w swoim modlitewnym dziele "<span style="text-decoration:...
Produkt w magazynie
50,00 zł -5,00 zł 45,00 zł
Anne Bernet
Święty Ambroży i jego czasy - Anne Bernet Niestety, po dziś dzień polski Czytelnik nie dostał – na ile nam wiadomo – żadnego opracowania...
Produkt w magazynie
35,00 zł -7,10 zł 27,90 zł
Jan Pluta
Święta Filomena to jedna z największych świętych z pierwszych wieków chrześcijaństwa . Jest patronką prawie wszystkich ludzi  i każdego z...
Produkt w magazynie
Książka przedstawia naukę Ewagriusza z Pontu (345–399) na temat ośmiu duchów zła zwanych też myślami namiętnymi (gr. logismoi) atakujących każdego człowieka a w szczególności mnicha, czyli...
Produkt w magazynie
39,90 zł
Possydiusz z Kalamy
Źródła monastyczne 26
Produkt chwilowo niedostępny. W celu realizacji zamówenia, prosimy o kontakt bezpośrednio ze sklepem.
44,00 zł
Święty Piotr Damiani
Na kolejny wybór dzieł Damianiego składały się kazania poświęcone dziewiczym męczennicom oraz Najświętszej Marii Pannie. Adresatami niemal wszystkich tych kazań byli...
Produkt chwilowo niedostępny. W celu realizacji zamówenia, prosimy o kontakt bezpośrednio ze sklepem.
Antologia tekstów Ewagriusza z Pontu o złych myślach :  Wybór z traktatu o praktyce...
Produkt chwilowo niedostępny. W celu realizacji zamówenia, prosimy o kontakt bezpośrednio ze sklepem.
Pierwszy tom apoftegmatów opublikowany w serii „ Źródła monastyczne ” obejmuje Gerontikon czyli Kolekcję Alfabetyczną wraz z gruntownie przepracowanym...
Produkt chwilowo niedostępny. W celu realizacji zamówenia, prosimy o kontakt bezpośrednio ze sklepem.
W pierwszym tomie Apoftegmatów Ojców Pustyni podano ogólne wiadomości o apoftegmatach i o ich zbio­rach. Szczegółowe omówienie tego skomplikowanego problemu znajdziemy...
Produkt w magazynie
I oto, po latach pracy ukazuje się część 3. O ile poprzednie zawierały jednolite kolekcje powiedzeń Ojców, tom obecny składa się z różnego rodzaju tekstów. Większą jego część stanowią właśnie...
Produkt chwilowo niedostępny. W celu realizacji zamówenia, prosimy o kontakt bezpośrednio ze sklepem.
Niniejszy tom zawiera tłumaczenie 400 apoftegmatów wydanych przez F. Nau z przechowywanego w Paryżu greckiego rękopisu Coislin 126 datowanego na X–XI wiek. Nau opublikował jedynie około połowy...
Produkt w magazynie
37,40 zł
O. Vincent Desprez OSB
Książka ta obejmuje materiał kursu wykładów z historii starożytnego monastycyzmu wschodniego, wygłaszanych od roku 1975 dla nowicjatu w klasztorze benedyktyńskim w...
Produkt chwilowo niedostępny. W celu realizacji zamówenia, prosimy o kontakt bezpośrednio ze sklepem.
62,00 zł
Ewagriusz z pontu
Zamieszczony w tym tomie przekład obejmuje trzynaście pism naszego teologa oraz jego żywot, którego autorem jest uczeń Ewagriusza, Palladiusz. Tekst O życiu...
Produkt chwilowo niedostępny. W celu realizacji zamówenia, prosimy o kontakt bezpośrednio ze sklepem.
48,00 zł
Ewagriusz z Pontu
Po sześciu latach od wydania pierwszego tomu Pism ascetycznych udało się, przede wszystkim dzięki pracom tłumaczy, przygotować kolejny tom dzieł Ewagriusza. W ten...
Produkt chwilowo niedostępny. W celu realizacji zamówenia, prosimy o kontakt bezpośrednio ze sklepem.
41,00 zł
O. Vincent Desprez OSB
Książka ta obejmuje materiał kursu wykładów z historii starożytnego monastycyzmu wschodniego, wygłaszanych od roku 1975 dla nowicjatu w klasztorze benedyktyńskim w...
Produkt w magazynie
44,00 zł
Jean Leclercq OSB
Na prezentowany tom złożyły się studia, artykuły i referaty, głoszone i publikowane przez Leclercqa od połowy lat 50.
Produkt w magazynie
48,00 zł
Święty Piotr Damiani
Piotr Damiani urodził się w 1007 r. w Rawennie, jako najmłodsze dziecko w dość licznej rodzinie. Został szybko osierocony przez ojca, a następnie także porzucony...
Produkt w magazynie
W chrześcijańskiej refleksji nad kondycją psychiczno-duchową człowieka punktem wyjścia jest najczęściej antropologia biblijna. W Księdze Rodzaju znajdujemy...
Produkt chwilowo niedostępny. W celu realizacji zamówenia, prosimy o kontakt bezpośrednio ze sklepem.
Oddaję do rąk czytelników drugie wydanie zbioru Osiem rodzajów złego życia . Wszystkie fragmenty na temat ośmiu duchów zła, które prezentowane były w pierwszym wydaniu,...
Produkt w magazynie
O ośmiu duchach zła Ewagriusza z Pontu. Ewagriusz mówi o ośmiu złych myślach, czyli – innymi słowy – o ośmiu złych sposobach życia; mówi o tym, że nasze problemy,...
Produkt w magazynie