.

Katalog

Ocena Księgarni rodzinnej FAMILIS

Każdy jako postanowił w sercu swoim, nie z zamarszczenia albo z przymuszenia: albowiem ochotnego dawcę Bóg miłuje (2 List do Koryntian 9:7) 


Chcielibyśmy zapytać, czy są Państwo zadowoleni z zakupionych produktów w naszej księgarni rodzinnej FAMILIS?
Prosimy o pozostawienie oceny i/lub komentarza pod produktem, oraz wystawienie opinii na mapce "wujka googla"  LINK 

Dziękujemy :)

Promocja

Wydawnictwo ANTYK Marcin Dybowski

Wydawnictwo ANTYK Marcin Dybowski

Wydawnictwo ANTYK powstało w 1985 roku w podziemiu, działając początkowo jako oficyna L.-D. P. "Niepodległość", później już samodzielnie, jako wydawnictwo i Grupa Polityczna ANTYK. Było pierwszym podziemiu antykomunistycznym wydawnictwem oraz środowiskiem politycznym programowo konserwatywnym i niepodległościowym. Swoją nazwą świadomie nawiązało do działającej czasie II Wojny Światowej AKCJI ANTYK. Komenda Główna Armii Krajowej oraz Delegatura Rządu Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, chcąc przeciwdziałać działalności komunistów, powołały specjalne komórki "K" - zbierające materiały do kontrpropagandy oraz inspirujące pracę antykomunistycznych ugrupowań politycznych. Ponieważ aktywność ta nie była wystarczająca i skuteczna, został powołany Społeczny Komitet Antykomunistyczny, realizował on część sowich zadań poprzez Podwydział ANTYK w ramach BiP AK, zwaną również Akcją Antyk.  Głównym celem Akcji Antyk była kontrpropaganda, ukazywanie społeczeństwu fałszu propagandy komunistycznej, rzeczywistego oblicza ustroju sowieckiego i prawdziwych zamiarów ZSRR wobec Polski - pozbawienia nas niepodległości. Akcja Antyk cele te zamierzała osiągnąć głównie poprzez rozpowszechnianie odpowiednich informacji w wydanych gazetach, broszurach i ulotkach Antyk-u.

W czasach niewoli komunistycznej i okupacji sowieckiej za udział za udział w Akcji Antyk wszyscy, którym postawiono taki zarzut, dostawali wyrok śmierci.

Wydawnictwo ANTYK było i jest nadal - jak pisze samo o sobie - "...nieprzejednanymi antykomunistami i niepodległościowcami, nazwą wydawnictwa tę postawę wyrażamy i czcimy pamięć tamtych ludzi Polskiego Pastwa Podziemnego, twórców ANTYK-U, także tych do dziś nieznanych.

Trwamy nadal na posterunku, tym razem w parszywym Ubekistanie, którego to tworu w żadem sposób nie możemy nazwać ani Rzecząpospolitą ani Polską.

Żyjemy w okresie pokomunistycznego zniewolenia Polski, wciąż pozbawionej godności i niepodległości rękami polsko i obcojęzycznych zdrajców.

150,00 zł
Informacje
Św. Tomasz z Akwinu, Feliks Wojciech Bednarski OP
22,00 zł
Informacje
praca zbiorowa pod patronatem Wydawnictwa Antyk Marcin Dybowski
Masoneria, NWO, New Age, B'nai B'rith- jeżeli szukasz kompletnego kompendium wiedzy dla podanych haseł, to książka Epiphaniusa jest niewątpliwie encyklopedią spiskowej teorii dziejów, która...
Produkt chwilowo niedostępny. W celu realizacji zamówenia, prosimy o kontakt bezpośrednio ze sklepem.
Modlitewnik Świętej Tradycji - Laudetur Iesus Christus Modlitewnik Rzymskiego Katolika. Tradycyjny. Katolicki. Zawierający treści przedrukowane z dawnych...
WYSYŁKA PO 26 MAJA
Księga jest reprintem staropolskiego starodruku "Złość żydowska ", który powstał we Lwowie, jako owoc - spisanej przez jezuitę, ks. Gaudentego Pikulskiego -...
Produkt w magazynie
58,00 zł
Ks. Stanisław Bartynowski SI
Apologetyka podręczna. Obrona podstaw wiary katolickiej i odpowiedzi na zarzuty - ks. Stanisław Bartynowski SI (1870–1947) <p...
Produkt w magazynie
150,00 zł
Św. Tomasz z Akwinu, Feliks Wojciech Bednarski OP
Nauka Św. Tomasza z Akwinu jest najlepszą drogą w studiach filozoficznych i teologicznych, a ponadto jest ona wyjątkowo użyteczna, "jako lekarstwo przeciw chorobom naszych czasów", dając zdrowe...
Produkt w magazynie
Magisterium Kościoła Katolickiego Encyklika Pascendi dominici gregis - O zasadach modernistów, Najświętszego Pana Naszego z Bożej Opatrzności papieża Piusa X (wg wydania Włocławek...
Produkt w magazynie
"Praca zwraca się przede wszystkim do warstw wykształconych, które dotąd skąpiły [w Polsce] swych synów na slużbę Bożą. /.../ Pragnęliśmy pokazać całe piękno powołania kapłańskiego. Ono to...
Produkt chwilowo niedostępny. W celu realizacji zamówenia, prosimy o kontakt bezpośrednio ze sklepem.
Godzina Święta - jedna z najpiękniejszych praktyk wynagradzających Panu Jezusowi za nasze grzechy. Nabożeństwo to związane jest z kultem Najświętszego...
Produkt w magazynie
Magisterium Kościoła Katolickiego Encyklika Divini redemptoris O bezbożnym komunizmie Jego Świątobliwości Pana Naszego Piusa XI, w tłumaczeniu J. E. Ks. Biskupa dra Stanisława...
Produkt w magazynie
Uznane przez Kościół Katolicki objawienia św. Brygidy. Słowa Pana Jezusa i Matki Najświętszej skierowane do św. Brygidy Szwedzkiej, poprzez które udzielane są pouczenia w sprawach wiary i...
Produkt chwilowo niedostępny. W celu realizacji zamówenia, prosimy o kontakt bezpośrednio ze sklepem.
Św. Augustyn - Księga rozmów duszy z Bogiem. Księga podręczna
Produkt w magazynie
19,00 zł
Pius IX Papież, przekł. Wojtczak Jerzy
Osobliwością tej encykliki jest to, że jest jakby preambułą do Syllabusa, w którym Pius IX streścił modernistyczne błędy, które osobiście potępił, lub które zostały napiętnowane przez jego...
Produkt w magazynie
Książka ta stanowi niejako podręcznik survivalu dla katolików żyjących w epoce apostazji.Mamy do swej dyspozycji przebogaty skarbiec pobożnych praktyk, które...
Produkt w magazynie
Magisterium Kościoła Katolickiego Encyklika O potrzebie odnowienia filozofii tomistycznej - Aeterni Patris - Jego Świątobliwości Pana Naszego Leona XIII Seria:...
Produkt w magazynie
"Miłość Boga i Ojczyzny okazana w czynach, czyli żywot świątobliwej Polki Wandy Justyny Nepomuceny Malczewskiej, jej objawienia i przepowiednie, dotyczące Kościoła i Polski". Taki to tytuł...
Produkt w magazynie
Słowo wstępne Pod tytułem: Widzenia - Przepowiednie - i Upomnienia - podajemy tylko najważniejszą treść objawień świątobliwej Wandy Malczewskiej. Widzenia...
Produkt w magazynie
Chociaż dziś, w sto pięćdziesiąt lat od ogłoszenia teorii Darwina, nie twierdzi się już tak powszechnie, że człowiek pochodzi od małpy, nadal mniema się, że to ewolucja jest sprawczynią rozwoju...
Produkt w magazynie
Zachęta do wkroczenia na drogę świętości Lektura tekstów św. Franciszka Salezego , który całą swoją gorliwość duszpasterską i pisarską poświęcił szerzeniu świętości, pomoże Ci...
Produkt w magazynie
22,00 zł
praca zbiorowa pod patronatem Wydawnictwa Antyk Marcin Dybowski
Głównym zamierzeniem tej pracy jest wyjść z pomocą konwertytom, pragnącym przyjąć wiarę katolicką oraz pouczyć o istotnych różnicach pomiędzy poszczególnymi wyznaniami. "Najobszerniej...
Produkt w magazynie
Najważniejszym przesłaniem wszystkich  uznanych objawień Matki Boskiej  jest zarówno  sprawiedliwa kara  jaka za odstępstwo od Boga ma spotkać poszczególnych ludzi...
Produkt w magazynie
55,00 zł
ks. dr Trzeciak Stanisław
Reprint wydanej przez "Przegląd Katolicki" w Warszawie w 1934 roku pracy ks. dr Stanisława Trzeciaka.
Produkt w magazynie
Protokoły Obrad Mędrców Syjonu. Komentarze, konkluzye, wnioski. Reprint Wydania z roku 1920, nakładem Spółki Wydawniczej "Książka Polska" <p style="text-align:...
Produkt w magazynie
Normal 0 21 ...
Produkt chwilowo niedostępny. W celu realizacji zamówenia, prosimy o kontakt bezpośrednio ze sklepem.
Fatima. Tajemnica nadal skrywana. Śledztwo w sprawie osobistych starań Sekretarza Stanu o zatajenie słów Najświętszej Maryi Panny zawartych w Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej. ...
Produkt w magazynie
Autor tej książki dowodzi, że judaizm nie jest religią Starego Testamentu czy też Boga Izraela, ale kultem bożków judaistycznych opartym na Talmudzie, Kabale i rasistowskim uwielbieniu własnego...
Produkt chwilowo niedostępny. W celu realizacji zamówenia, prosimy o kontakt bezpośrednio ze sklepem.
Zmagania o osiągnięcie dominacji jednych grup ludzkich nad drugimi, to nic innego jak wojna, bez względu na pole, na którym się toczy, a od niepamiętnych czasów cel wojny sprowadza się do dwóch...
Produkt w magazynie
Katolicki katechizm ludowy, stosownie do potrzeb czasu i pedagogicznie opracowany przez Ks. Prof. Franciszka Spirago. Przełożył na polski za zezwoleniem autora Ks. Dr....
Produkt w magazynie
Reprint wydany został na cześć Niepokalanej i zawiera w sobie: 1. Dogmatyczną Encyklikę Papieża Piusa IX o Niepokalanym Poczęciu Bogarodzicy Maryi Panny, ...
Produkt w magazynie
JEDNA Z NAJWAŻNIEJSZYCH KSIĄŻEK TEOLOGICZNYCH XX - wieku omawiających obecną katastrofalną sytuację w jakiej znalazł się Kościół Katolicki . Znakiem...
Produkt w magazynie
Książka ta przedstawia Żydów z polskiego punktu widzenia, co należy do rzadkości w amerykańskich opracowaniach naukowych dotyczących Żydów. Podczas gdy Polacy często...
Produkt w magazynie