Aby zapewnić Ci najlepszą możliwą obsługę, ta strona korzysta z plików cookie. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na używanie przez nas plików cookies. Opublikowaliśmy nową politykę dotyczącą plików cookies, z której warto dowiedzieć się więcej na temat plików cookies, których używamy. View Cookies Policy.

KSIĘGARNIA RODZINNA FAMILIS

Księgarnia FAMILIS powstała nie z zamysłu naszego, i przyjmując to tak, pozostaje nam stwierdzić, że kontynuuje swoją misję dzięki Opatrzności Bożej. Jest jako takim „darem” Bożym, który przyjęliśmy i który chcemy wykorzystać do owocnej pracy i dalej rozwijać do pomnażania łaski i propagowania wartości chrześcijańskich cywilizacji łacińskiej.

Na swojej drodze postawił Bóg nam ludzi, którzy doskonale wkomponują się w reżyserię naszego życia. Widzimy jak Pan idealnie pisze plan naszego życia i daje nowe przestrzenie, zarówno miejsca, czasu, jak życia rodzinnego i pracy pociągając nas ku Sobie, ku Jemu, żeby pomóc nam osiągnąć cel ostateczny.

„Praca w winnicy Pańskiej jest pracą około zbawienia własnego i bliźnich. Do tej dwojakiej pracy wszyscy bez wyjątku, od pierwszej chwili używania rozumu są powołani i obowiązani; do pierwszej pracy, tj. około zbawienia własnego powołuje nas Bóg onymi słowy św. Pawła Apostoła: z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie wasze sprawujcie, – do drugiej, czyli około zbawienia drugich, słowami Eklezjastyka: Pan Bóg każdemu z osobna dał rozkazanie o bliskim swoim. Tać praca jest najważniejsza, a nawet jedyna i niezbędnie potrzebna, bo Pan Jezus powiedział do Marty: Marto, Marto, troszczysz się i frasujesz około bardzo wiela, ale jednego potrzeba.”

„Podrzędną wprawdzie, w porównaniu z pracą około zbawienia, jest wszelka inna praca około rzeczy doczesnych, a jednak i ona jest koniecznie potrzebna: bo człowiek się rodzi na pracę, a ptak na latanie.”

Tak wiec, pracując w winnicy Pańskiej jaka nam przyszła, tj. księgarni katolickiej, drodzy czytelnicy, zapraszamy do wspólnego dzieła pełnienia woli Bożej, ucząc się i rozwijając poprzez treści katolickie, budując w ten sposób wspólnie zamysł Boży stworzenia człowieka i jego powołania.

Zamysł małżeństwa i rodziny jest Bożym zamysłem, tak więc naszym hasłem przewodnim jest rodzina. A tylko „rodzina Bogiem silna staje się siłą człowieka i całego narodu” – jak mówił Jan Paweł II. Wspólnie więc budujmy to co dobre, bo wszystko co dobre pochodzi od Boga.

Dobro, prawda i piękno, zdrowie oraz bogactwo (pojmowane nie tylko ekonomicznie), tzw. Quincunx – pięciomian bytu Feliksa Konecznego przypomina nam, jak ważna jest każda z tych gałęzi dla człowieka, w ramach tych obiektywnych pojęć człowiek może osiągnąć szczęście. „Z ciała i duszy składa się człowiek i wszystko, cokolwiek jest ludzkiego i co z człowiekiem pozostaje w jakimkolwiek związku; wszystko to posiada formę i treść, stronę zewnętrzną i wewnętrzną. Pełnia życia wymaga obydwóch, gdyż niedomaganie jednej z nich sprowadza wykolejenie całości".