wydawnictwo_tyniec


Publikacje z zakresu publicystyki, teologii biblijnej, teologii duchowości, historii, duchowej beletrystyki, sztuki i poezji.

Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec od początku swego istnienia (1991) stara się przedstawiać i promować najbardziej interesujące i wartościowe teksty z tradycji duchowej chrześcijaństwa czerpiącej obficie z doświadczenia mnichów. Poprzez publikacje pragną pokazać, że mądrość minionych pokoleń jest olbrzymim bogactwem, które warto poznawać i z którego warto czerpać także obecnie. Tradycja jest jak wino – gdy się zestarzeje z przyjemnością się je pije (por. Syr 9,10). Siłą tradycji monastycznej, decydującej o jej nieprzemijalności i aktualności, jest gleba z której ona wyrasta: autentyczne doświadczenie Boga i własnej ograniczoności.

Aktywne filtry

   26,00 zł
   Wydawnictwo Benedyktów Tyniec | ksiazki i dewocjonalia
     26,00 zł
     Wydawnictwo Benedyktów Tyniec | ksiazki i dewocjonalia
       Droga Filokalii  to 50-dniowe ćwiczenie . Dlaczego taka nazwa? Otóż jesteśmy przyzwyczajeni, że w okresach Adwentu czy Wielkiego Postu podejmujemy rekolekcje, różnego rodzaju ćwiczenia i praktyki pobożne. W Wielkim Poście odprawiamy bardzo popularne nabożeństwo Drogi krzyżowej. Współcześnie w okresie wielkanocnym zaczęto praktykować Drogę światła. W nawiązaniu...
       26,00 zł
       Wydawnictwo Benedyktów Tyniec | ksiazki i dewocjonalia
         Droga Filokalii  to 50-dniowe ćwiczenie . Dlaczego taka nazwa? Otóż jesteśmy przyzwyczajeni, że w okresach Adwentu czy Wielkiego Postu podejmujemy rekolekcje, różnego rodzaju ćwiczenia i praktyki pobożne. W Wielkim Poście odprawiamy bardzo popularne nabożeństwo Drogi krzyżowej. Współcześnie w okresie wielkanocnym zaczęto praktykować Drogę światła. W nawiązaniu...
         26,00 zł
         Wydawnictwo Benedyktów Tyniec | ksiazki i dewocjonalia
           Ci, którzy nie mają powołania monastycznego, ale pragną na swej drodze życia podjąć ten sam program, mają możliwość zostać oblatami benedyktyńskimi (oblatio = oddanie, ofiarowanie, poświęcenie). Jest to forma życia, w której człowiek, nie zmieniając swego stanu, wiążąc się z konkretną wspólnotą benedyktyńską, przyrzeka kierowanie się w codzienności tą samą Regułą, co mnisi żyjący w...
           25,40 zł
           Wydawnictwo Benedyktów Tyniec | ksiazki i dewocjonalia
             Ci, którzy nie mają powołania monastycznego, ale pragną na swej drodze życia podjąć ten sam program, mają możliwość zostać oblatami benedyktyńskimi (oblatio = oddanie, ofiarowanie, poświęcenie). Jest to forma życia, w której człowiek, nie zmieniając swego stanu, wiążąc się z konkretną wspólnotą benedyktyńską, przyrzeka kierowanie się w codzienności tą samą Regułą, co mnisi żyjący w...
             25,40 zł
             Wydawnictwo Benedyktów Tyniec | ksiazki i dewocjonalia
               Oddaję do rąk czytelników drugie wydanie zbioru Osiem rodzajów złego życia . Wszystkie fragmenty na temat ośmiu duchów zła, które prezentowane były w pierwszym wydaniu, pozostają bez zmian. Publikacja została uzupełniona o moje osobiste refleksje wokół głównego tematu książki, jak również została odświeżona szata graficzna okładki. Na zakończenie...
               31,00 zł
               Wydawnictwo Benedyktów Tyniec | ksiazki i dewocjonalia
                 Oddaję do rąk czytelników drugie wydanie zbioru Osiem rodzajów złego życia . Wszystkie fragmenty na temat ośmiu duchów zła, które prezentowane były w pierwszym wydaniu, pozostają bez zmian. Publikacja została uzupełniona o moje osobiste refleksje wokół głównego tematu książki, jak również została odświeżona szata graficzna okładki. Na zakończenie...
                 31,00 zł
                   63,00 zł
                   Wydawnictwo Benedyktów Tyniec | ksiazki i dewocjonalia
                     63,00 zł
                     Wydawnictwo Benedyktów Tyniec | ksiazki i dewocjonalia
                       Augustyn z Hippony (dzisiejsza Annaba w Algierii) jest doskonale znany jako grzesznik i święty, jako uzdol­niony teolog, pokutnik, polemista, filozof, i jako duszpasterz.
                       63,00 zł
                       Wydawnictwo Benedyktów Tyniec | ksiazki i dewocjonalia
                         Augustyn z Hippony (dzisiejsza Annaba w Algierii) jest doskonale znany jako grzesznik i święty, jako uzdol­niony teolog, pokutnik, polemista, filozof, i jako duszpasterz.
                         63,00 zł
                           60,00 zł
                           Wydawnictwo Benedyktów Tyniec | ksiazki i dewocjonalia
                             60,00 zł
                             Wydawnictwo Benedyktów Tyniec | ksiazki i dewocjonalia
                               Odkrycie Ewagriusza jest jednym z największych osiągnięć patrystyki pierwszej połowy dwudziestego wieku, jak stwierdził francuski dominikanin F. Re­foulé przed trzydziestu laty. 
                               60,00 zł
                               Wydawnictwo Benedyktów Tyniec | ksiazki i dewocjonalia
                                 Odkrycie Ewagriusza jest jednym z największych osiągnięć patrystyki pierwszej połowy dwudziestego wieku, jak stwierdził francuski dominikanin F. Re­foulé przed trzydziestu laty. 
                                 60,00 zł
                                 Wydawnictwo Benedyktów Tyniec | ksiazki i dewocjonalia
                                   Pierwsze, pełne nagranie w języku polskim, liturgicznej modlitwy wieńczącej trud dnia. Załączony tekst wraz z nutami może pomóc w modlitwie indywidualnej i wspólnotowej. Kompleta pozwala wyśpiewać z tynieckimi benedyktynami chwałę Bożą, albowiem kto śpiewa podwójnie się modli.
                                   38,50 zł
                                   Wydawnictwo Benedyktów Tyniec | ksiazki i dewocjonalia
                                     Pierwsze, pełne nagranie w języku polskim, liturgicznej modlitwy wieńczącej trud dnia. Załączony tekst wraz z nutami może pomóc w modlitwie indywidualnej i wspólnotowej. Kompleta pozwala wyśpiewać z tynieckimi benedyktynami chwałę Bożą, albowiem kto śpiewa podwójnie się modli.
                                     38,50 zł
                                     Wydawnictwo Benedyktów Tyniec | ksiazki i dewocjonalia
                                       Piotr Damiani urodził się w 1007 r. w Rawennie, jako najmłodsze dziecko w dość licznej rodzinie. Został szybko osierocony przez ojca, a następnie także porzucony przez matkę. Trafił wówczas pod opiekę brata, który był wobec chłopca okrutny. Położenie Piotra poprawiło się, gdy zaopiekowały się nim rodzone siostry Sufficia i Rodelinda, a następnie został przyjęty...
                                       48,00 zł
                                       Wydawnictwo Benedyktów Tyniec | ksiazki i dewocjonalia
                                         Piotr Damiani urodził się w 1007 r. w Rawennie, jako najmłodsze dziecko w dość licznej rodzinie. Został szybko osierocony przez ojca, a następnie także porzucony przez matkę. Trafił wówczas pod opiekę brata, który był wobec chłopca okrutny. Położenie Piotra poprawiło się, gdy zaopiekowały się nim rodzone siostry Sufficia i Rodelinda, a następnie został przyjęty...
                                         48,00 zł
                                         Wydawnictwo Benedyktów Tyniec | ksiazki i dewocjonalia
                                           Książka ta obejmuje materiał kursu wykładów z historii starożytnego monastycyzmu wschodniego, wygłaszanych od roku 1975 dla nowicjatu w klasztorze benedyktyńskim w Ligugé (Francja), i niekiedy poza klasztorem. Były one publikowane w „Lettres de Ligugé”, po jednym rozdziale rocznie, poczynając od roku 1980. Artykuły te postanowiono wydać w jednym tomie. Rozdział o...
                                           41,00 zł
                                           Wydawnictwo Benedyktów Tyniec | ksiazki i dewocjonalia
                                             Książka ta obejmuje materiał kursu wykładów z historii starożytnego monastycyzmu wschodniego, wygłaszanych od roku 1975 dla nowicjatu w klasztorze benedyktyńskim w Ligugé (Francja), i niekiedy poza klasztorem. Były one publikowane w „Lettres de Ligugé”, po jednym rozdziale rocznie, poczynając od roku 1980. Artykuły te postanowiono wydać w jednym tomie. Rozdział o...
                                             41,00 zł
                                             Wydawnictwo Benedyktów Tyniec | ksiazki i dewocjonalia
                                               Książka przedstawia naukę Ewagriusza z Pontu (345–399) na temat ośmiu duchów zła zwanych też myślami namiętnymi (gr. logismoi) atakujących każdego człowieka a w szczególności mnicha, czyli obżarstwa, nieczystości, chciwości, smutku, gniewu (złości), acedii, próżności i pychy.
                                               48,00 zł
                                               Wydawnictwo Benedyktów Tyniec | ksiazki i dewocjonalia
                                                 Książka przedstawia naukę Ewagriusza z Pontu (345–399) na temat ośmiu duchów zła zwanych też myślami namiętnymi (gr. logismoi) atakujących każdego człowieka a w szczególności mnicha, czyli obżarstwa, nieczystości, chciwości, smutku, gniewu (złości), acedii, próżności i pychy.
                                                 48,00 zł
                                                   29,00 zł
                                                   Wydawnictwo Benedyktów Tyniec | ksiazki i dewocjonalia
                                                     29,00 zł
                                                     Wydawnictwo Benedyktów Tyniec | ksiazki i dewocjonalia
                                                       „Zarządzanie, przywództwo a duchowość”, zorganizowanej w Opactwie Tynieckim w lipcu 2018 roku. Sama konferencja stanowiła swoiste podsumowanie działalności organizatorów, na którą składają się warsztaty prowadzone w ramach Benedyktyńskiego programu zarządzania, warsztaty „Duchowość lidera” oraz seminaria „Zarządzanie, przywództwo a duchowość”. Przez ostatnich dziesięć lat w warsztatach i...
                                                       29,00 zł
                                                       Wydawnictwo Benedyktów Tyniec | ksiazki i dewocjonalia
                                                         „Zarządzanie, przywództwo a duchowość”, zorganizowanej w Opactwie Tynieckim w lipcu 2018 roku. Sama konferencja stanowiła swoiste podsumowanie działalności organizatorów, na którą składają się warsztaty prowadzone w ramach Benedyktyńskiego programu zarządzania, warsztaty „Duchowość lidera” oraz seminaria „Zarządzanie, przywództwo a duchowość”. Przez ostatnich dziesięć lat w warsztatach i...
                                                         29,00 zł
                                                           Wydawnictwo Benedyktów Tyniec | ksiazki i dewocjonalia
                                                             Wydawnictwo Benedyktów Tyniec | ksiazki i dewocjonalia
                                                               Dzięki wolności możemy wybierać to, co sami uważamy za dobre. Przy czym każdy taki wybór jest naznaczony niepewnością, jest rodzajem ryzyka. Wybierając, uczymy się zarówno sami siebie, jak i tego, czym jest życie i co je buduje. Jeżeli tylko żyjemy przytomnie, złe wybory niosą ze sobą złe doświadczenia, a te uczą nas ostrożności, mówią, czego nie należy robić na przyszłość. Natomiast dobre...
                                                               26,41 zł
                                                               Wydawnictwo Benedyktów Tyniec | ksiazki i dewocjonalia
                                                                 Dzięki wolności możemy wybierać to, co sami uważamy za dobre. Przy czym każdy taki wybór jest naznaczony niepewnością, jest rodzajem ryzyka. Wybierając, uczymy się zarówno sami siebie, jak i tego, czym jest życie i co je buduje. Jeżeli tylko żyjemy przytomnie, złe wybory niosą ze sobą złe doświadczenia, a te uczą nas ostrożności, mówią, czego nie należy robić na przyszłość. Natomiast dobre...
                                                                 26,41 zł
                                                                 Wydawnictwo Benedyktów Tyniec | ksiazki i dewocjonalia
                                                                   W relacjach międzyludzkich zawsze dochodzi do pewnego napięcia gdy pojawia się kwestia kierowania innymi. Czy można nauczyć się kierowania ludźmi? Co charakteryzuje osoby o zdolnościach przywódczych? Czym są różnice między męskim a żeńskim stylem przewodnictwa? Te pytania postawili sobie opat prymas Notker Wolf i siostra Enrica Rosanna...
                                                                   36,20 zł
                                                                   Wydawnictwo Benedyktów Tyniec | ksiazki i dewocjonalia
                                                                     W relacjach międzyludzkich zawsze dochodzi do pewnego napięcia gdy pojawia się kwestia kierowania innymi. Czy można nauczyć się kierowania ludźmi? Co charakteryzuje osoby o zdolnościach przywódczych? Czym są różnice między męskim a żeńskim stylem przewodnictwa? Te pytania postawili sobie opat prymas Notker Wolf i siostra Enrica Rosanna...
                                                                     36,20 zł