Theme Settings

Mode Layout
Theme color
Choose your colors
Background Color:
Wyczyść

.

.

Katechizm Rzymski - KOMPLET 3 TOMÓW - Katechizm Soboru Trydenckiego wydany z rozkazu św. Piusa V

Przedstawiamy Państwu Katechizm Rzymski- najbardziej popularny Katechizm w dziejach Kościoła, wielokrotnie wznawiany na przestrzeni wieków.

KOMPLET SKŁADA SIĘ Z TRZECH TOMÓW:

Tom 1 O wierze.

Tom 2 O sakramentach.

Tom 3. Dekalog i Modlitwa Pańska.

180,00 zł
Ilość
Produkt w magazynie

Publikacja powstała na podstawie ostatniego polskiego wydania Katechizmu Rzymskiego (wydanie II Kraków, 1880 r.), z wykorzystaniem wydania I (Jasło, 1866r.). Aprobata I wydania: Przemyśl, 14.12.1865 L. 503.; Aprobata II wydania: Imprimatur Albinus Eppus. 22.12.1879, Kraków. Szczegółowy wykaz wykorzystanych pozycji książkowych znajduje się na końcu zbioru (Bibliografia).


Katechizm Rzymski. Tom 1 O wierze. Katechizm Soboru Trydenckiego wydany z rozkazu św. Piusa V

Pierwszy oficjalny Katechizm katolicki. Zawiera streszczenie doktryny Kościoła katolickiego, ogłoszony został w 1566 r. przez papie- ża Piusa V, na życzenie Soboru Trydenckiego i z wykorzystaniem jego uchwał. Katechizm przeznaczony był zasadniczo dla duchowieństwa parafialnego (zwłaszcza proboszczów) jako pomoc przy nauczaniu prawd wiary; szeroko używany do XIX w. W czterech głównych częściach objaśnia: Skład Apostolski (tom I O Wierze), Sakramenty (tom II), Dekalog i Modlitwę Pańską (tom III). Przedstawiamy Państwu Tom I Katechizmu Rzymskiego najbardziej popularnego Katechizmu w dziejach Kościoła, wielokrotnie wznawianego na przestrzeni wieków.Tom 2 O sakramentach. Katechizm Soboru Trydenckiego wydany z rozkazu św. Piusa VOstatnie polskie wydanie tegoż Katechizmu przypada na rok 1880 (wydanie II Kraków) i 1866 (wydanie I Jasło). Oba katechizmy stanowiły poprawione i uwspółcześnione wznowienie Katechizmu Rzymskiego, który wydawany był wielokrotnie w poprzednich wiekach.

Niniejszy Katechizm przygotowano na podstawie ostatniego polskie-go wydania (Kraków, 1880 r.), jedynie w miejscach wątpliwych i nieczytelnych korzystano z wydania z 1866 r.

Zachowano niezmiennie słownictwo z ostatniego polskiego wydania, poprawiono jedynie zauważone błędy w odnośnikach do Pisma Świętego (omyłki co do nazwy ksiąg, numeracji rozdziałów i wersetów prawdopodobnie powstałe w wyniku błędu redakcji lub drukarni) oraz rozwinięto niektóre skróty (takie jak Chr. Chrystus, Duch św. Duch Święty i tym podobne).

W niniejszym wydaniu zachowano dawną formę zapisu sigli biblijnych. Dla wygody czytelnika, na końcu zbioru umieszczono spis skróconych form zapisów nazw ksiąg użytych w Tomie II (w kolejności alfabetycznej) w porównaniu z dzisiejszą formą zapisu.


Tom 3. Dekalog i Modlitwa Pańska. Wydanie poszerzone o Trzy Dodatki. Katechizm Soboru Trydenckiego wydany z rozkazu św. Piusa V

Pierwszy oficjalny Katechizm katolicki. Zawiera streszczenie doktryny Kościoła katolickiego, ogłoszony został w 1566 r. przez papieża Piusa V, na życzenie Soboru Trydenckiego i z wykorzystaniem jego uchwał. W czterech głównych częściach objaśnia: Skład Apostolski (tom I - O Wierze), Sakramenty (tom II), Dekalog i Modlitwę Pańską (tom III).

Przedstawiamy Państwu Tom III Katechizmu Rzymskiego - najbardziej popularnego Katechizmu w dziejach Kościoła, wielokrotnie wznawianego na przestrzeni wieków.

Niniejszy Katechizm przygotowano na podstawie ostatniego polskiego wydania (Kraków, 1880 r.), zachowując niezmienne słownictwo - zgodnie z oryginałem.

Oddajemy w Państwa ręce to wspaniałe dzieło, dorobek naszych Przodków, wydany w nowej formie, ozdobiony przepięknymi ilustracjami. Mamy nadzieję, że Katechizm ten przysłuży się do głębszego zrozumienia niezmiennych podstaw i Prawd Wiary katolickiej wśród katolików, stanowiąc zarazem niezrównaną pomoc dla duchowieństwa przy nauczaniu wiernych.

* * *

Tom III został poszerzony o dwa dodatki, które ukazały się po raz pierwszy w wydaniu z 1866 roku, oraz dodatek III posiadający osobne Imprimatur, załączony do wydania z 1880 r.

Dodatek I - Prosty wykład Artykułu Wiary o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny;

Dodatek II - rozkład materii Katechizmu, rozłożony na pojedyncze niedziele i święta całego roku, i zastosowany do perykop ewangelicznych;

Dodatek III - Uchwały i Wyroki Soboru Watykańskiego wraz z wykładem artykułu wiary o nieomylnym nauczycielstwie Papieża.


Specyficzne kody

12 Polecane z tej kategorii