.

.

Organizacje tajne w walce z Kościołem - Witold Sawicki

Autor przedstawia w swojej pracy obszerny opis działań tajnego Antykościoła. Przytacza szereg przykładów, w jaki sposób działa, werbuje swoich członków i posługuje się niejednokrotnie nieświadomymi niczego katolikami do osiągania swoich celów. 

26,00 zł
Ilość
Produkt w magazynie

Witold Sawicki - Organizacje tajne w walce z Kościołem. Antykościół tajny - zarys

Autor przedstawia w swojej pracy obszerny opis działań tajnego Antykościoła. Przytacza szereg przykładów, w jaki sposób działa, werbuje swoich członków i posługuje się niejednokrotnie nieświadomymi niczego katolikami do osiągania swoich celów. 

Spis treści

Wprowadzenie

Kompletna wiedza o Antykościele

Wstęp

Rozdział I

Pojęcie podziemnego Antykościoła. Terminologia

Rozdział II

Istnienie tajnych organizacji wrogich Kościołowi (podziemnego Antykościoła).

Źródła ich poznania

Rozdział III

Istota tajnych organizacji wrogich Kościołowi. Ich cele. Ich ideologia wspólna

1. Istota tajnego Antykościoła

2. Cel i cele

3. Ideologia

    A. Racjonalizm i materializm

    B. Gnoza i kabała

    C. Satanizm

    D. „Spór” o Wielkiego Budowniczego

Rozdział IV

Organizacja tajnego Antykościoła

Wprowadzenie

1. Masoneria

    A. Uwagi ogólne

    B. Wielkie Loże i Wielkie Wschody

    C. „Zakony” masońskie

    D. Obrządek Szkocki Dawny i Uznany

    E. Ujawnione centralne organizacje masońskie

    F. Centrala masonerii

    G. Masoneria anglosaska i masoneria francuska

    H. Organizacja masonerii polskiej

    I. Niektóre obrzędy i znaki masońskie

    J. Kobiety w masonerii

    K. Masoneria okultystyczna w świecie i w Polsce

2. Szczyty tajnego Antykościoła

3. Organizacje pomocnicze tajnego Antykościoła

    1. Stowarzyszenia „uniwersalne” (Fraternitees, Odd Fellows, Rotary Cluby i in.)

    2. Stowarzyszenia wychowawcze (np. YMCA, YWCA i in.)

    3. Sekty

        A. Mariawici

        B. Starokatolicy

        C. Kościół Narodowy

        D. Badacze Pisma Św. (Świadkowie Jehowy)

    4. Organizacje penetracyjne

        A. Instytut Mesjanistyczny

        B. Metoda powstawania grupy penetracyjnej (przykład)

    5. Okultyści, spirytyści itp.

        Próby penetracji ideowej w Kościele

Rozdział V

Metody działania tajnego Antykościoła

I. Działalność zewnętrzna tajnego Antykościoła

   1. Usypianie czujności

   2. Penetracja

       A. Instrukcje dla Obrządku Szkockiego Dawnego i Uznanego (Oswald Wirth)

       B. Instrukcja Karbonariuszy (Wysoka Wenta)

       C. Właściwe znaczenie ugodowych gestów masonerii

       D. Pozorne nawrócenia

       E. Ujemne skutki penetracji

       F. Penetracja do poszczególnych dziedzin życia katolickiego

           a) Nauka katolicka

           b) Literatura katolicka

           c) Sztuki plastyczne

   3. Akcja bezpośrednia tajnego Antykościoła

       A. Uderzenie bezpośrednie z zewnątrz

       B. Dywersja

       C. Opanowanie społeczeństwa

II. Działalność wewnętrzna tajnego Antykościoła

Rozdział VI

Apostolstwo i przeciwdziałanie

1. Ogólne zasady

2. Zarys planu

Zakończenie

Tablica I. Schemat organizacji masonerii „szkockiej”

Tablica II. Schemat organizacji Antykościoła


Nota o Autorze:


Witold Sawicki (1904–1973) - Urodził się jako syn adwokata i aktywnego działacza narodowego na Ukrainie. Od wczesnych lat związany z harcerstwem, które wraz z katolicką i narodową atmosferą domu decydująco wpłynęło na ukształtowanie jego życiowej postawy. Podczas wojny polsko–bolszewickiej ochotnik we frontowej służbie sanitarnej. Po ukończeniu gimnazjum im. J. Zamojskiego oraz studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim w 1930 r. uzyskał stopień doktora praw, odbył roczne stypendium w Paryżu i Tuluzie, w 1933 r. habilitował się na wydziale prawa Uniwersytetu Warszawskiego, a od 1937 r. rozpoczął tam pracę jako wykładowca. Prowadził wielostronną działalność społeczną – udzielał się w harcerstwie, uczestniczył w Kręgu Staroharcerskim św. Jerzego i w Gromadzie Rejtaniaków, współpracował z „Strażnicą Harcerską”. Był członkiem Stronnictwa Narodowego.

Wraz ze swym ojcem uczestniczył w Porozumieniu Antykomunistycznym, kierował Sekcją Prawną Centralnego Biura Porozumienia; jego zadaniem było m.in. opracowanie polskiej ustawy antykomunistycznej i delegowanie, na wniosek sądów, rzeczoznawców w sprawach dotyczących komunizmu.

Podczas okupacji niemieckiej był zaangażowany w konspiracji jako wykładowca i organizator Uniwersytetu Ziem Zachodnich, wykładowca na podziemnym Wydziale Prawa UW, organizator Harcerstwa Polskiego. Od 1941 r. aż do aresztowania w 1945 r. kierował Wydziałem Wychowania w Zarządzie Głównym SN. Brał udział w powstaniu warszawskim jako żołnierz NOW. Był wykładowcą na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Łódzkim. Aresztowany wraz z innymi członkami Harcerstwa Polskiego w 1945 r. i skazany na 5 lat więzienia został zwolniony na mocy amnestii w 1947 r., podjął pracę na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Ponownie aresztowany w 1952 r. do pracy dydaktycznej powrócił dopiero po czterech latach, zatrudniony przez lubelski UMCS na Wydziale Prawa; w 1960 r. otrzymał kierownictwo Katedry Powszechnej Historii Państwa i Prawa, włączonej w 1970 r. do Instytutu Historii i Teorii Państwa i Prawa. W Instytucie tym pracował do końca życia. Współpracował również z KUL–em i ATK.

Był człowiekiem zaangażowanym w życie Kościoła i narodu, niezwykle aktywnym zawodowo i społecznie. Jędrzej Giertych w swoim wspomnieniu o Witoldzie Sawickim powiedział: „Był człowiekiem wiernie służącym Polsce i wierze katolickiej”.

Opis

Wydawnictwo
Dom Wydawniczy "Ostoja"
Oprawa
Miękka
Format
a5
Ilość stron
153
ISBN
978-83-88020-39-1
Autor
Witold Sawicki
Tytuł oryginału
Organizacje tajne w walce z Kościołem. Antykościół tajny - zarys
Rok wydania
2004
Kod EAN
9788388020391
Seria
Biblioteka Wszechpolaka

Specyficzne kody

Blog nawigacja

Najnowsze posty

Uroczystość świętego Michała, Archanioła | 29-go września
Uroczystość świętego Michała, Archanioła | 29-go września
13 wyświetlenia 1 Lubię

Święty Michał, Archanioł, jest według nauki Kościoła i tradycyi jednym niebieskich z siedmiu duchów, stojących u...

Czytaj więcej
Stworzenie aniołów. Strącenie Lucyfera | Maria z Agredy - Mistyczne miasto Boże
Stworzenie aniołów. Strącenie Lucyfera | Maria z Agredy - Mistyczne miasto Boże
91 wyświetlenia 1 Lubię

Mistyczne Miasto Boże - Maria z Agredy | Stworzenie aniołów. Strącenie Lucyfera (...) Aniołowie święci posłusznie...

Czytaj więcej
Do wszystkich – jak zachować wiarę katolicką cz. 2 - Bp Józef Sebastian Pelczar
Do wszystkich – jak zachować wiarę katolicką cz. 2 - Bp Józef Sebastian Pelczar
137 wyświetlenia 1 Lubię

Strzec się trzeba także modernizmu, czyli tego systemu filozoficzno-teologicznego, który w najnowszych czasach...

Czytaj więcej

Ostatnie komentarze

12 Polecane z tej kategorii