.

Katalog

Wydawnictwo ANTYK Marcin Dybowski

Wydawnictwo ANTYK Marcin Dybowski

Wydawnictwo ANTYK powstało w 1985 roku w podziemiu, działając początkowo jako oficyna L.-D. P. "Niepodległość", później już samodzielnie, jako wydawnictwo i Grupa Polityczna ANTYK. Było pierwszym podziemiu antykomunistycznym wydawnictwem oraz środowiskiem politycznym programowo konserwatywnym i niepodległościowym. Swoją nazwą świadomie nawiązało do działającej czasie II Wojny Światowej AKCJI ANTYK. Komenda Główna Armii Krajowej oraz Delegatura Rządu Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, chcąc przeciwdziałać działalności komunistów, powołały specjalne komórki "K" - zbierające materiały do kontrpropagandy oraz inspirujące pracę antykomunistycznych ugrupowań politycznych. Ponieważ aktywność ta nie była wystarczająca i skuteczna, został powołany Społeczny Komitet Antykomunistyczny, realizował on część sowich zadań poprzez Podwydział ANTYK w ramach BiP AK, zwaną również Akcją Antyk.  Głównym celem Akcji Antyk była kontrpropaganda, ukazywanie społeczeństwu fałszu propagandy komunistycznej, rzeczywistego oblicza ustroju sowieckiego i prawdziwych zamiarów ZSRR wobec Polski - pozbawienia nas niepodległości. Akcja Antyk cele te zamierzała osiągnąć głównie poprzez rozpowszechnianie odpowiednich informacji w wydanych gazetach, broszurach i ulotkach Antyk-u.

W czasach niewoli komunistycznej i okupacji sowieckiej za udział za udział w Akcji Antyk wszyscy, którym postawiono taki zarzut, dostawali wyrok śmierci.

Wydawnictwo ANTYK było i jest nadal - jak pisze samo o sobie - "...nieprzejednanymi antykomunistami i niepodległościowcami, nazwą wydawnictwa tę postawę wyrażamy i czcimy pamięć tamtych ludzi Polskiego Pastwa Podziemnego, twórców ANTYK-U, także tych do dziś nieznanych.

Trwamy nadal na posterunku, tym razem w parszywym Ubekistanie, którego to tworu w żadem sposób nie możemy nazwać ani Rzecząpospolitą ani Polską.

Żyjemy w okresie pokomunistycznego zniewolenia Polski, wciąż pozbawionej godności i niepodległości rękami polsko i obcojęzycznych zdrajców.

Aktywne filtry

JEDNA Z NAJWAŻNIEJSZYCH KSIĄŻEK TEOLOGICZNYCH XX - wieku omawiających obecną katastrofalną sytuację w jakiej znalazł się Kościół Katolicki . Znakiem...
Produkt w magazynie
Księga jest reprintem staropolskiego starodruku "Złość żydowska ", który powstał we Lwowie, jako owoc - spisanej przez jezuitę, ks. Gaudentego Pikulskiego -...
Produkt w magazynie
Wykład szczegółowy wszystkich rytów Mszy Świetej przed Soborem Watykańskim II. Dokładny opis czynności liturgicznych, historia liturgii.
Produkt chwilowo niedostępny. W celu realizacji zamówenia, prosimy o kontakt bezpośrednio ze sklepem.
Książka napisana przez jednego z  najlepszych znawców tematu Arnaud de Lassus , ze wstępem  Stanisława Krajskiego , autora serii...
Produkt w magazynie
Książka informuje przede wszystkim o samym zjawisku ruchów charyzmatycznych, korzeniach protestanckich i wpływu jaki obecnie wywierają one na katolicyzm (n.p....
Produkt chwilowo niedostępny. W celu realizacji zamówenia, prosimy o kontakt bezpośrednio ze sklepem.
Rząd światowy. Globalizm, antykościoł i superkościół
Produkt w magazynie
Ks. Michel Corteville odkrył w Archiwach Watykańskich oficjalną tajemnicę z La Salette  i odnalazł wiele innych dokumentów, które aktualizują stan wiedzy o objawieniu:...
Produkt w magazynie
Najważniejszym przesłaniem wszystkich  uznanych objawień Matki Boskiej  jest zarówno  sprawiedliwa kara  jaka za odstępstwo od Boga ma spotkać poszczególnych ludzi...
Produkt w magazynie
Zachęta do wkroczenia na drogę świętości Lektura tekstów św. Franciszka Salezego , który całą swoją gorliwość duszpasterską i pisarską poświęcił szerzeniu świętości, pomoże Ci...
Produkt w magazynie
Lektura tej książki uświadomi wam, że obecny papież wielokrotnie sugerował, iż stoimy obecnie w obliczu konsekwencji, przed którymi ostrzegała Matka Boża . Przeszkadza się mu...
Produkt w magazynie
Książki, które zawierają zbyt wiele prawdy, pomija się milczeniem. Ta należy do jednych z nich. Przy tym dziele inne książki opisujące dzieje ludzkości stają się nieaktualne! W...
Produkt w magazynie
Książka, której oryginał włoski ukazał się w 2008 roku. Najlepiej udokumentowana, napisana przez jednego z najlepszych znawców tematu, praca na temat...
Produkt w magazynie
Przedstawiamy Państwu Katechizm Rzymski- najbardziej popularny Katechizm w dziejach Kościoła, wielokrotnie wznawiany na przestrzeni wieków. ...
Produkt w magazynie
Fatima. Tajemnica nadal skrywana. Śledztwo w sprawie osobistych starań Sekretarza Stanu o zatajenie słów Najświętszej Maryi Panny zawartych w Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej. ...
Produkt w magazynie
Nauka Św. Tomasza z Akwinu jest najlepszą drogą w studiach filozoficznych i teologicznych, a ponadto jest ona wyjątkowo użyteczna, "jako lekarstwo przeciw chorobom naszych czasów", dając zdrowe...
Produkt chwilowo niedostępny. W celu realizacji zamówenia, prosimy o kontakt bezpośrednio ze sklepem.
Obecne wydanie książki ks. dr. Luigiego Villi (w jezyku włoskim i polskim) jest zaledwie fragmentem większego dzieła, które pod tytułem "Wielki pontyfikat - Pius XII" zostało wydane 1 czerwca...
Produkt w magazynie
"Miłość Boga i Ojczyzny okazana w czynach, czyli żywot świątobliwej Polki Wandy Justyny Nepomuceny Malczewskiej, jej objawienia i przepowiednie, dotyczące Kościoła i Polski". Taki to tytuł...
Produkt chwilowo niedostępny. W celu realizacji zamówenia, prosimy o kontakt bezpośrednio ze sklepem.
Słowo wstępne Pod tytułem: Widzenia - Przepowiednie - i Upomnienia - podajemy tylko najważniejszą treść objawień świątobliwej Wandy Malczewskiej. Widzenia...
Produkt w magazynie
Normal 0 21 ...
Produkt w magazynie
Uznane przez Kościół Katolicki objawienia św. Brygidy. Słowa Pana Jezusa i Matki Najświętszej skierowane do św. Brygidy Szwedzkiej, poprzez które udzielane są pouczenia w sprawach wiary i...
Produkt w magazynie
Dziennik czasu zarazy Piotra Witta to pisany na bieżąco dziennik obserwacji i myśli autora spisywanych od 2 marca 2020 roku do 21 października 2020 roku Jak zawsze spod pióra red. Witta są to...
Katechizm Trydencki, Katechizm Soboru Trydenckiego Pierwszy oficjalny Katechizm katolicki. Zawiera streszczenie doktryny...
Produkt chwilowo niedostępny. W celu realizacji zamówenia, prosimy o kontakt bezpośrednio ze sklepem.
Katolicki katechizm ludowy, stosownie do potrzeb czasu i pedagogicznie opracowany przez Ks. Prof. Franciszka Spirago. Przełożył na polski za zezwoleniem autora Ks. Dr....
Produkt chwilowo niedostępny. W celu realizacji zamówenia, prosimy o kontakt bezpośrednio ze sklepem.
Książka ta przedstawia Żydów z polskiego punktu widzenia, co należy do rzadkości w amerykańskich opracowaniach naukowych dotyczących Żydów. Podczas gdy Polacy często...
Produkt chwilowo niedostępny. W celu realizacji zamówenia, prosimy o kontakt bezpośrednio ze sklepem.
„Cywilizacja żydowska” to rozwinięcie rozważań zarysowanych w książce „O wielości cywilizacji”, w której autor przedstawia swoje teorie i metody badawcze. To szczegółowa charakterystyka...
Produkt w magazynie
Godzina Święta - jedna z najpiękniejszych praktyk wynagradzających Panu Jezusowi za nasze grzechy. Nabożeństwo to związane jest z kultem Najświętszego...
Produkt chwilowo niedostępny. W celu realizacji zamówenia, prosimy o kontakt bezpośrednio ze sklepem.
Reprint wydany został na cześć Niepokalanej i zawiera w sobie: 1. Dogmatyczną Encyklikę Papieża Piusa IX o Niepokalanym Poczęciu Bogarodzicy Maryi Panny, ...
Produkt w magazynie
Głównym zamierzeniem tej pracy jest wyjść z pomocą konwertytom, pragnącym przyjąć wiarę katolicką oraz pouczyć o istotnych różnicach pomiędzy poszczególnymi wyznaniami. "Najobszerniej...
Produkt w magazynie
Św. Augustyn - Księga rozmów duszy z Bogiem. Księga podręczna
Produkt w magazynie
Żyjemy obecnie w czasach kryzysu przepowiedzianych zarówno w Apokalipsie św. Jana jak i przez Matkę Bożą w Fatimie. Zbawiciel powiedział, że ten kto wytrwa do końca, będzie zbawiony. Na kartach...
Produkt w magazynie