instytut dziedzictwa europejskiego Andegavenum - Wydawnictwo


Instytut Dziedzictwa Europejskiego Andegavenum - Wydawnictwo

Rodzaj ludzki żyje z techniki i sztuki, z wiedzy i wartości moralnych.

Św. Tomasz z Akwinu

Klasycznie pojmowana humanistyka uwrażliwia człowieka na dobro, prawdę i piękno, kształtuje świadomość, pobudza wolę, uszlachetnia osobowość. Przybliża ona nam naszą kulturową tożsamość oraz pogłębia nasze cywilizacyjne zakorzenienie. 


 Wydawnictwo - Instytut Dziedzictwa Europejskiego Andegavenum - celem jest rozpowszechnianie w społeczeństwie polskim tak pojmowanej humanistyki, kultywowanie dziedzictwa umysłowej spuścizny cywilizacji chrześcijańskiej oraz rewitalizacja edukacji klasycznej w nauczaniu powszechnym, co z kolei jest warunkiem sine qua non wychowania autentycznych elit, przydatnych Ojczyźnie i społeczeństwu. Wydawnictwo realizuje swoją misję we współpracy ze specjalistami z dziedzin humanistycznych, z instytucjami nauki oraz z organizacjami pozarządowymi.

Patronką Instytutu Andegavenum, a zarazem naszym wzorem do naśladowania jest święta królowa Jadwiga Andegaweńska, dobrodziejka polskiej nauki, mecenas sztuk, krzewicielka wiary.

Na niniejszej stronie znajdziecie Państwo najnowsze publikacje Instytutu Dziedzictwa Europejskiego AndegavenumAktywne filtry

   45,00 zł
   Instytut Dziedzictwa Europejskiego Andegavenum | ksiazki i dewocjonalia
     45,00 zł
     Instytut Dziedzictwa Europejskiego Andegavenum | ksiazki i dewocjonalia
       Katechizm katolicki dziecka polskiego -  został wydany po raz pierwszy na emigracji, w Londynie, pod koniec lat 50. XX wieku, nakładem wydawnictwa „Veritas”. Zyskując wśród odbiorców duże uznanie, bardzo szybko stał się popularnym narzędziem katechetycznym wśród rozsianej po świecie Polonii. Tylko na przestrzeni lat 60. jego dodruki osiągnęły...
       45,00 zł
       Instytut Dziedzictwa Europejskiego Andegavenum | ksiazki i dewocjonalia
         Katechizm katolicki dziecka polskiego -  został wydany po raz pierwszy na emigracji, w Londynie, pod koniec lat 50. XX wieku, nakładem wydawnictwa „Veritas”. Zyskując wśród odbiorców duże uznanie, bardzo szybko stał się popularnym narzędziem katechetycznym wśród rozsianej po świecie Polonii. Tylko na przestrzeni lat 60. jego dodruki osiągnęły...
         45,00 zł
         Instytut Dziedzictwa Europejskiego Andegavenum | ksiazki i dewocjonalia
           Święty Tomasz z Akwinu: przewodnik dla początkujących Jedno z podejść badawczych w historii filozofii polega na usytuowaniu wielkich myślicieli przeszłości w historycznym kontekście, w którym pracowali i określeniu, jakie społeczne, polityczne, kulturowe i filozoficzne okoliczności wpływały na ich idee. To podejście z pewnością ma...
           40,00 zł
           Instytut Dziedzictwa Europejskiego Andegavenum | ksiazki i dewocjonalia
             Święty Tomasz z Akwinu: przewodnik dla początkujących Jedno z podejść badawczych w historii filozofii polega na usytuowaniu wielkich myślicieli przeszłości w historycznym kontekście, w którym pracowali i określeniu, jakie społeczne, polityczne, kulturowe i filozoficzne okoliczności wpływały na ich idee. To podejście z pewnością ma...
             40,00 zł
               20,00 zł
               Instytut Dziedzictwa Europejskiego Andegavenum | ksiazki i dewocjonalia
                 20,00 zł
                 Instytut Dziedzictwa Europejskiego Andegavenum | ksiazki i dewocjonalia
                   Marksizm i Rewolucja - Jean Ousset - książka wydana po raz pierwszy w roku 1970, stanowi wersję skróconą i zmienioną książki pt. Le Marxisme-léninisme opublikowanej przez Jeana Ousseta dziesięć lat wcześniej. Autor uwzględnił w niej najnowszy ówczesny przejaw Rewolucji , jakim były wydarzenia z <span...
                   20,00 zł
                   Instytut Dziedzictwa Europejskiego Andegavenum | ksiazki i dewocjonalia
                     Marksizm i Rewolucja - Jean Ousset - książka wydana po raz pierwszy w roku 1970, stanowi wersję skróconą i zmienioną książki pt. Le Marxisme-léninisme opublikowanej przez Jeana Ousseta dziesięć lat wcześniej. Autor uwzględnił w niej najnowszy ówczesny przejaw Rewolucji , jakim były wydarzenia z <span...
                     20,00 zł
                     Instytut Dziedzictwa Europejskiego Andegavenum | ksiazki i dewocjonalia
                       Stara i nowa Msza. Status prawny ordo missae - Ks. Georg May Musimy stwierdzić ze zdziwieniem, że w ostatnich latach w znacznej mierze upowszechniły się w Kościele zasady i postawa władców narodów. Wielu hierarchów traktuje ludzi przywiązanych do swej wiary z autorytarną siłą. To, co dokonało się wraz z Traditionis custodes (16 lipca 2021...
                       35,00 zł
                       Instytut Dziedzictwa Europejskiego Andegavenum | ksiazki i dewocjonalia
                         Stara i nowa Msza. Status prawny ordo missae - Ks. Georg May Musimy stwierdzić ze zdziwieniem, że w ostatnich latach w znacznej mierze upowszechniły się w Kościele zasady i postawa władców narodów. Wielu hierarchów traktuje ludzi przywiązanych do swej wiary z autorytarną siłą. To, co dokonało się wraz z Traditionis custodes (16 lipca 2021...
                         35,00 zł
                         Instytut Dziedzictwa Europejskiego Andegavenum | ksiazki i dewocjonalia
                           Święty Jan Bosko – przyjaciel młodzieży Autor: Ks. Gaston Courtois Święty Jan Bosko całe swe kapłańskie życie poświęcił duszpasterstwu dzieci i młodzieży w Turynie, a założone przez niego w XIX wieku zgromadzenie salezjanów działa do dziś na całym świecie. Skąd wzięła się jego niesamowita popularność, już za życia, a jeszcze bardziej po śmierci? Ks....
                           25,00 zł
                           Instytut Dziedzictwa Europejskiego Andegavenum | ksiazki i dewocjonalia
                             Święty Jan Bosko – przyjaciel młodzieży Autor: Ks. Gaston Courtois Święty Jan Bosko całe swe kapłańskie życie poświęcił duszpasterstwu dzieci i młodzieży w Turynie, a założone przez niego w XIX wieku zgromadzenie salezjanów działa do dziś na całym świecie. Skąd wzięła się jego niesamowita popularność, już za życia, a jeszcze bardziej po śmierci? Ks....
                             25,00 zł
                             Instytut Dziedzictwa Europejskiego Andegavenum | ksiazki i dewocjonalia
                               O ile reforma liturgiczna Pawła VI doczekała się już sporej liczby opracowań, to jej prezentacja na tle całego stulecia poprzedzających ją wysiłków na rzecz odrodzenia kultu w Kościele należy już do inicjatyw mniej znanych, ale nader cennych. W tym kontekście omawiana książka jest popularyzatorskim dziełem, ukazującym podejmowaną problematykę całościowo: omawia w przystępny...
                               40,00 zł
                               Instytut Dziedzictwa Europejskiego Andegavenum | ksiazki i dewocjonalia
                                 O ile reforma liturgiczna Pawła VI doczekała się już sporej liczby opracowań, to jej prezentacja na tle całego stulecia poprzedzających ją wysiłków na rzecz odrodzenia kultu w Kościele należy już do inicjatyw mniej znanych, ale nader cennych. W tym kontekście omawiana książka jest popularyzatorskim dziełem, ukazującym podejmowaną problematykę całościowo: omawia w przystępny...
                                 40,00 zł
                                 Instytut Dziedzictwa Europejskiego Andegavenum | ksiazki i dewocjonalia
                                   Święty Bernard z Clairvaux – niezłomny herold chrześcijaństwa Święty Bernard z Clairvaux, współzałożyciel zgromadzenia cystersów, niepozorny mnich, którego rady szukali władcy i papieże ówczesnej Europy. Niestrudzona podpora chrześcijaństwa i Kościoła, a także kaznodzieja, którego kazania stanowią obfity skarbiec średniowiecznej mistyki. Jego żywot w sposób...
                                   25,00 zł
                                   Instytut Dziedzictwa Europejskiego Andegavenum | ksiazki i dewocjonalia
                                     Święty Bernard z Clairvaux – niezłomny herold chrześcijaństwa Święty Bernard z Clairvaux, współzałożyciel zgromadzenia cystersów, niepozorny mnich, którego rady szukali władcy i papieże ówczesnej Europy. Niestrudzona podpora chrześcijaństwa i Kościoła, a także kaznodzieja, którego kazania stanowią obfity skarbiec średniowiecznej mistyki. Jego żywot w sposób...
                                     25,00 zł
                                     Instytut Dziedzictwa Europejskiego Andegavenum | ksiazki i dewocjonalia
                                       Jaką koncepcję człowieka wytworzyli francuscy rewolucjoniści? O dziwo, mało kto stawia takie pytanie, a przecież powinna być to kwestia pierwszorzędnej wagi dla każdego, kto dostrzega sens w zastanawianiu się nad „prawami człowieka”, których ustanowienie przypisywane jest Rewolucji. Takie właśnie pytanie sobie zadałem w związku z wykonywanym przeze mnie zawodem...
                                       40,00 zł
                                       Instytut Dziedzictwa Europejskiego Andegavenum | ksiazki i dewocjonalia
                                         Jaką koncepcję człowieka wytworzyli francuscy rewolucjoniści? O dziwo, mało kto stawia takie pytanie, a przecież powinna być to kwestia pierwszorzędnej wagi dla każdego, kto dostrzega sens w zastanawianiu się nad „prawami człowieka”, których ustanowienie przypisywane jest Rewolucji. Takie właśnie pytanie sobie zadałem w związku z wykonywanym przeze mnie zawodem...
                                         40,00 zł
                                           40,00 zł
                                           Instytut Dziedzictwa Europejskiego Andegavenum | ksiazki i dewocjonalia
                                             40,00 zł
                                             Instytut Dziedzictwa Europejskiego Andegavenum | ksiazki i dewocjonalia
                                               Blask średniowiecza - Regine Pernoud Regine Pernoud (1909-1998) , francuska mediewistka i kustosz Archiwum Narodowego w Paryżu , autorka kilkudziesięciu książek popularyzujących wiedzę o średniowieczu i polemizujących z jego czarną legendą . Blask...
                                               40,00 zł
                                               Instytut Dziedzictwa Europejskiego Andegavenum | ksiazki i dewocjonalia
                                                 Blask średniowiecza - Regine Pernoud Regine Pernoud (1909-1998) , francuska mediewistka i kustosz Archiwum Narodowego w Paryżu , autorka kilkudziesięciu książek popularyzujących wiedzę o średniowieczu i polemizujących z jego czarną legendą . Blask...
                                                 40,00 zł
                                                 Instytut Dziedzictwa Europejskiego Andegavenum | ksiazki i dewocjonalia
                                                   Państwo i szkoła. Rozprawa z etatyzmem kulturalnym - O. Jacek Woroniecki OP Niewiele jest dzisiaj dzieł o. Jacka Woronieckiego OP (1879-1949), które jeszcze nie doczekały się ogłoszenia drukiem. Wśród tych niepublikowanych do niedawna figurował tenże tekst -  Państwo i szkoła. Rozprawa z etatyzmem kulturalnym -...
                                                   14,90 zł
                                                   Instytut Dziedzictwa Europejskiego Andegavenum | ksiazki i dewocjonalia
                                                     Państwo i szkoła. Rozprawa z etatyzmem kulturalnym - O. Jacek Woroniecki OP Niewiele jest dzisiaj dzieł o. Jacka Woronieckiego OP (1879-1949), które jeszcze nie doczekały się ogłoszenia drukiem. Wśród tych niepublikowanych do niedawna figurował tenże tekst -  Państwo i szkoła. Rozprawa z etatyzmem kulturalnym -...
                                                     14,90 zł
                                                     • -10%
                                                      53,10 zł59,00 zł
                                                      Instytut Dziedzictwa Europejskiego Andegavenum | ksiazki i dewocjonalia
                                                      • -10%
                                                       53,10 zł59,00 zł
                                                       Instytut Dziedzictwa Europejskiego Andegavenum | ksiazki i dewocjonalia
                                                       • -10%
                                                        Chrześcijanie w Cesarstwie Rzymskim. Od prześladowań po nawrócenie, I-IV w. - Anne Bernet Pozycja ta łączy walory bogatej pracy historycznej z dynamiką dorównującą powieściom beletrystycznym; obfituje w zaskakujące anegdoty a zarazem stroni od przeciwnych skrajności – racjonalizmu odrzucającego świat nadprzyrodzoności, jak i niemającej pokrycia w faktach...
                                                        53,10 zł59,00 zł
                                                        Instytut Dziedzictwa Europejskiego Andegavenum | ksiazki i dewocjonalia
                                                        • -10%
                                                         Chrześcijanie w Cesarstwie Rzymskim. Od prześladowań po nawrócenie, I-IV w. - Anne Bernet Pozycja ta łączy walory bogatej pracy historycznej z dynamiką dorównującą powieściom beletrystycznym; obfituje w zaskakujące anegdoty a zarazem stroni od przeciwnych skrajności – racjonalizmu odrzucającego świat nadprzyrodzoności, jak i niemającej pokrycia w faktach...
                                                         53,10 zł59,00 zł