.

.

Oświęcimskie niemieckie, czy też Cieszyńskie polskie - Koneczny Feliks

Doskonałe, fachowe opracowanie historyczne Konecznego, który został poproszony przez specjalny Komitet obywatelski o napisanie rozprawy, która ukazałaby prawdziwą historię ziemi oświęcimskiej i cieszyńskiej na tle dziejów Śląska.

Bardzo ciekawa lektura biorąc pod uwagę dzisiejszą sytuację na Śląsku, gdzie niemiecka piąta kolumna, podobnie jak i w tamtym czasie, manipulując faktami i korzystając z niewiedzy, próbuje znów oderwać te ziemie od Polski.

22,00 zł
Ilość
Produkt chwilowo niedostępny. W celu realizacji zamówenia, prosimy o kontakt bezpośrednio ze sklepem.

Doskonałe, fachowe opracowanie historyczne Konecznego, który został poproszony przez specjalny Komitet obywatelski o napisanie rozprawy, która ukazałaby prawdziwą historię ziemi oświęcimskiej i cieszyńskiej na tle dziejów Śląska.

Bardzo ciekawa lektura biorąc pod uwagę dzisiejszą sytuację na Śląsku, gdzie niemiecka piąta kolumna, podobnie jak i w tamtym czasie, manipulując faktami i korzystając z niewiedzy, próbuje znów oderwać te ziemie od Polski.

W przedmowie do książki Komitet zawarł poniższe wyjaśnienia:

Wojna, niewątpliwie największa i najkrwawsza w dziejach ludzkości, w której stanęły przeciw sobie do walki prawie wszystkie cywilizowane narody, milionowe ofiary w ludziach, miliardowe straty w dorobku społecznym, obudziły wreszcie w narodach i państwach poczucie sprawiedliwości i uznanie zasady, że każden naród, mały czy wielki, ma prawo stanowić sam o sobie, ma prawo do wolności, do samoistnego bytu politycznego i rozwoju cywilizacyjnego. Wyrobienie się tego poczucia obudziło w nas początkowo nadzieję, a później, z rozwojem wypadków, prawie pewność, że państwa Europy, nie mogąc nam wynagrodzić krzywdy, żeby się silniej nie wyrazić, jaką nam zrobiły, zwrócą nam to, czego nas przemocą pozbawiły. I stanęła przed oczyma duszy naszej wolna Polska, zjednoczone w jeden organizm państwowy wszystkie ziemie, na których rozbrzmiewa mowa polska i widzieliśmy już silną Polskę zasiadająca w radzie narodów i dążącą z nimi wspólnie do kulturalnego i etycznego podniesienia ludzkości.

Toteż, jeżeli nie zaniepokojenie, to oburzenie wywołały w całej Polsce, a przedewszystkiem w bezpośrednio interesowanych dzielnicach, uchwały rad gminnych miast Biały, Bielska, Cieszyna i Opawy, wieców zwoływanych przez wrogie nam jednostki, memoryały wnoszone do władz centralnych, wszystkie nie tylko odmawiające nam praw do księstwa Cieszyńskiego, ale żądające przyłączenia do Śląska, z zamiarem odłączenia od Polski byłych księstw Oświęcimskiego i Zatorskiego, a co najmniej miasta Biały z sąsiedniemi gminami. Ruch ten dla nas tak wrogi, zresztą nie nowy, znalazł, rzekomo naukowe, mocno tendencyjne umotywowanie w artykule Dr. Gerharda Seeligera, zamieszczonym w listopadzie 1916. roku w czasopiśmie "Petermanns Mitteilungen"

Oburzeniu wywołanemu temi uchwałami dał wyraz cały naród, za inicyatywą miasta Oświęcimia, które pierwsze uchwałą rady gminnej z 14. lutego 1917. roku zaprotestowało uroczyście przeciwko nieuprawnionym roszczeniom i wezwało inne miasta i powiaty zagrożonych kresów do współdziałania.

Interesowane bezpośrednio miasta: Andrychów, Kęty, Wadowice, Zator i Żywiec i powiaty: Biała, Wadowice i Żywiec, a ponadto reprezentacye ludności polskiej w Białej, uchwałami swojemi również przeciw roszczeniom tym wniosły protesta.

Delegaci miast tych i powiatów zebrali się po raz pierwszy dnia 2. kwietnia 1917. roku w Białej, gdzie wybrali komitet, któremu powierzono prowadzenie akcyi obronnej. Do komitetu weszli reprezentanci bezpośrednio interesowanych powiatów i gmin, Książęco-biskupiego Konsystorza i Związku społeczno-narodowego. Komitet ukonstytuował się w ten sposób, że wybrano prezesem Hr. Stefana Bobrowskiego, marszałka powiatu wado-wickiego, wiceprezesami Romana Mayzla, Roberta Hana, Leopolda Deimla, Dr. Dziewońskiego i Mińkińskiego, zaś członkami komitetu Dr. Stanisława Łazarskiego, Dr. Antoniego Wereszczyńskiego, Dr. Stefana Idzińskiego, Orłowskiego, Romana Koestlicha, Stanisława Mertę i delegata Książęco-biskupiego Konsystorza.

Po ogłoszeniu pierwszych uchwał komitetu przystąpił do naszej akcyi kraj cały i w uchwałach rad gminnych i powiatowych, w uchwałach związków i stronnictw politycznych, tudzież towarzystw, bądź to nam pisemnie udzielonych, bądź w gazetach ogłoszonych, odparł nieuzasadnione pretensye do księstw Oświęcimskiego i Zatorskiego, a zażądał przyłączenia księstwa Cieszyńskiego. Odnośne memoryały przesłaliśmy Kołu polskiemu, jako w pierwszym rzędzie powołanemu do obrony najżywotniejszych interesów Kraju, oraz Ministrowi dla Galicyi i Wydziałowi Krajowemu.

Równocześnie i równolegle rozwinęła się takaż akcya w księstwie Cieszyńskiem.

Komitet nasz uchwalił ponadto uprosić Wgo Dr. Feliksa Konecznego o napisanie broszury, w którejby, na podstawach naukowych, odparte zostały twierdzenia wrogich nam żywiołów a wykazane prawa nasze do tych księstw.

Pracę tę Dr. Feliksa Konecznego, za którą mu komitet na miejscu tem serdeczne składa podziękowanie, przedłożymy miarodajnym czynnikom, dla użycia jej we właściwej chwili; oddajemy ją całemu narodowi, a tłómaczenie niemieckie, które równocześnie wydajemy, przeznaczamy dla naszych najbliższych sąsiadów, aby się mogli przekonać, na jak mylnych podstawach i naciąganych wnioskach historycznych oparli swoje pretensye do rzeczonych księstw.

KOMITET.

 


Opis

Wydawnictwo
ANTYK Marcin Dybowski
Oprawa
Miękka
Format
A5
Ilość stron
114
Autor
Koneczny Feliks

Specyficzne kody

Blog nawigacja

Najnowsze posty

Uroczystość świętego Michała, Archanioła | 29-go września
Uroczystość świętego Michała, Archanioła | 29-go września
83 wyświetlenia 2 Lubię

Święty Michał, Archanioł, jest według nauki Kościoła i tradycyi jednym niebieskich z siedmiu duchów, stojących u...

Czytaj więcej
Stworzenie aniołów. Strącenie Lucyfera | Maria z Agredy - Mistyczne miasto Boże
Stworzenie aniołów. Strącenie Lucyfera | Maria z Agredy - Mistyczne miasto Boże
131 wyświetlenia 2 Lubię

Mistyczne Miasto Boże - Maria z Agredy | Stworzenie aniołów. Strącenie Lucyfera (...) Aniołowie święci posłusznie...

Czytaj więcej
Do wszystkich – jak zachować wiarę katolicką cz. 2 - Bp Józef Sebastian Pelczar
Do wszystkich – jak zachować wiarę katolicką cz. 2 - Bp Józef Sebastian Pelczar
182 wyświetlenia 2 Lubię

Strzec się trzeba także modernizmu, czyli tego systemu filozoficzno-teologicznego, który w najnowszych czasach...

Czytaj więcej

Ostatnie komentarze

12 Polecane z tej kategorii