.

.

Adam Wielomski: Teokracja papieska 1073-1378. Myśl polityczna papieży, papalistów i ich przeciwników, wyd. 2.
Adam Wielomski: Teokracja papieska 1073-1378. Myśl polityczna papieży, papalistów i ich przeciwników, wyd. 2.

Adam Wielomski - Teokracja papieska 1073-1378. Myśl polityczna papieży, papalistów i ich przeciwników

Adam Wielomski - Teokracja papieska 1073-1378. Myśl polityczna papieży, papalistów i ich przeciwników


 - Oto, ze sporu dotyczącego uzasadnienia władzy dla papieża i chrześcijańskiego cesarza, przeszło się do sporu pomiędzy rozumem a wiarą, co ostatecznie doprowadziło do pęknięcia cywilizacyjnego. Również w wymiarze czysto politycznym papiestwo traciło stopniowo na znaczeniu, aż ostatecznie przestało być istotnym podmiotem politycznym. Stało się to w momencie wyboru antypapieża i Wielkiej Schizmy Zachodniej. Mimo tego, że idea teokratyczna broniła się w teorii dzięki wielu znakomitym autorom, w praktyce przegrała.

Adam Wielomski napisał bardzo interesującą książkę ukazującą historyczny, polityczny spór pomiędzy papiestwem a cesarstwem jako spór ideowy o istotę władzy. Następnie ukazał przeobrażenie się tego sporu, w spór filozoficzny, a nawet światopoglądowy.

60,00 zł
Ilość
Produkt w magazynie

Adam Wielomski - Teokracja papieska 1073-1378. Myśl polityczna papieży, papalistów i ich przeciwników


Pontyfikat Grzegorza VII, którego rozpoczęcie wyznacza zarazem początek okresu omawianego przez prof. Adama Wielomskiego, inicjuje czas największych osiągnięć myśli ludzkiej w dziedzinie rozumienia, definiowania i budowy porządku teokracji chrześcijańskiej. Podstawowym zagadnieniem, które podjęto w tym okresie, było — rzecz jasna – zagadnienie chrześcijańskiej władzy, jej pochodzenia, charakteru i celu. Bezpośrednim powodem wzmożonego zainteresowania tym zagadnieniem była potrzeba naprawy obyczajów.

Przystępując do porządkowania podwórka kościelnego, piętnując szerzące się wówczas patologie życia chrześcijan i kleru chrześcijańskiego Grzegorz VII jako kolejny, ale jednak najwybitniejszy przedstawiciel rodzącej się reformy, zdawał sobie sprawę, że nie zdoła uleczyć Kościoła, wyeliminować symonii (sprzedaż urzędów kościelnych) i nikolaizmu (małżeństw duchownych) bez uporządkowania relacji z władzą świecką. Ówczesne monarchie dysponowały całym arsenałem korupcyjnych mechanizmów uniemożliwiających jakąkolwiek poprawę stanu Kościoła, wykorzystując jego instytucje ku wzmocnieniu, osłabionych przez feudalizm, instytucji politycznych.

Grzegorz VII sam wszakże był świadkiem upokorzenia hierarchii, pozostając bliskim współpracownikiem, sekretarzem, zapewne też uczniem, Grzegorza VI, zmuszonego przez cesarza Henryka III do opuszczenia Rzymu. Poprawa obyczajów jest więc możliwa w Kościele jedynie wtedy, gdy przynajmniej uda się zapobiec podporządkowaniu go władzy świeckiej. Ta władza bowiem ma swoje cele, które często są niezgodne zarówno z celami Kościoła, jak i jego nauczaniem. Innymi słowy, aby duch mógł rozpocząć konieczną terapię oczyszczającą, należało poskromić ciało. Reforma Grzegorza VII, jego zwycięstwo nad cesarzem Henrykiem IV, rozpoczyna dwustuletni okres zdecydowanej dominacji papiestwa w sporze z cesarstwem o inwestyturę. Mimo chwilowych zwycięstw cesarstwa następuje stały rozwój koncepcji Kościoła-imperium, co znajduje swoje potwierdzenie w wielkim pontyfikacie Innocentego III, który upatrywał praw do pontyfikalnej ingerencji we władzę cesarską ze względu na grzeszność władcy, i Innocentego IV, który chciałby uczynić z cesarza w zasadzie swojego urzędnika, a ostatecznie zdruzgotał bezpowrotnie samą instytucję cesarstwa.

Zagadnienie władzy — szczególnie interesujące dla politologa — nie jest oczywiście jedynym wówczas podjętym. Niejako równolegle i w związku z nim badana i rozwijana jest teoria państwa i jego ustroju, władztwa duchowego i świeckiego, struktury społeczności, społeczeństwa i narodu, relacji podległości i zależności. We współczesnej myśli politologicznej i socjologicznej nie ma w zasadzie nic, co choćby w zalążku nie pojawiło się już wówczas, w okresie burzliwego sporu papieży i cesarzy o władzę nad światem.



Oto, ze sporu dotyczącego uzasadnienia władzy dla papieża i chrześcijańskiego cesarza, przeszło się do sporu pomiędzy rozumem a wiarą, co ostatecznie doprowadziło do pęknięcia cywilizacyjnego. Również w wymiarze czysto politycznym papiestwo traciło stopniowo na znaczeniu, aż ostatecznie przestało być istotnym podmiotem politycznym. Stało się to w momencie wyboru antypapieża i Wielkiej Schizmy Zachodniej. Mimo tego, że idea teokratyczna broniła się w teorii dzięki wielu znakomitym autorom, w praktyce przegrała.


Adam Wielomski napisał bardzo interesującą książkę ukazującą historyczny, polityczny spór pomiędzy papiestwem a cesarstwem jako spór ideowy o istotę władzy. Następnie ukazał przeobrażenie się tego sporu, toczącego się w jednej rodzinie chrześcijańskiej, w spór filozoficzny, a nawet światopoglądowy. Według Autora, stało się to ze szkodą dla chrześcijaństwa i cywilizacji europejskiej. Pluralizm światopoglądowy, a zwłaszcza eklezjalny, okazał się bardzo destrukcyjny dla Kościoła

Fragment recenzji książki - Adam Wielomski: Teokracja papieska 1073-1378. Myśl polityczna papieży, papalistów i ich przeciwników (wyd 1)
Źródło: Piotr Steczkowski - Polityka i Społeczeństwo nr 1 (11), 156-160


O Autorze:


Adam Wielomski – Urodzony 25 grudnia 1972 roku w Polsce (Warszawa), Profesor zwyczajny, polski politolog, publicysta, redaktor naczelny czasopisma naukowego „Pro Fide Rege et Lege”, publicysta portalu konserwatyzm.pl i „Nowoczesnej Myśli Narodowej”. historyk idei, profesor nauk społecznych oraz wykładowca akademicki. Specjalizuje się w historycznej i współczesnej zachodnioeuropejskiej myśli politycznej świata romańskiego, szczególnie francuskiej, niemieckiej i hiszpańskiej.


Opis

Wydawnictwo
Fundacja Pro Vita Bona
Oprawa
Miękka
Format
A5
Ilość stron
696
ISBN
978-83-65806-16-1
Autor
Adam Wielomski
Tytuł oryginału
Teokracja papieska 1073-1378. Myśl polityczna papieży, papalistów i ich przeciwników
Rok wydania
2023
Kod EAN
9788365806161

Specyficzne kody

Blog nawigacja

Najnowsze posty

Uroczystość świętego Michała, Archanioła | 29-go września
Uroczystość świętego Michała, Archanioła | 29-go września
27 wyświetlenia 2 Lubię

Święty Michał, Archanioł, jest według nauki Kościoła i tradycyi jednym niebieskich z siedmiu duchów, stojących u...

Czytaj więcej
Stworzenie aniołów. Strącenie Lucyfera | Maria z Agredy - Mistyczne miasto Boże
Stworzenie aniołów. Strącenie Lucyfera | Maria z Agredy - Mistyczne miasto Boże
113 wyświetlenia 2 Lubię

Mistyczne Miasto Boże - Maria z Agredy | Stworzenie aniołów. Strącenie Lucyfera (...) Aniołowie święci posłusznie...

Czytaj więcej
Do wszystkich – jak zachować wiarę katolicką cz. 2 - Bp Józef Sebastian Pelczar
Do wszystkich – jak zachować wiarę katolicką cz. 2 - Bp Józef Sebastian Pelczar
153 wyświetlenia 2 Lubię

Strzec się trzeba także modernizmu, czyli tego systemu filozoficzno-teologicznego, który w najnowszych czasach...

Czytaj więcej

Ostatnie komentarze

12 Polecane z tej kategorii