wydawnictwo_misericordia


Wydawnictwo publikuje i upowszechnia książki, broszury, foldery, reprodukcje obrazów, druki ulotne,
płyty CD i DVD w języku polskim i w wielu językach obcych.

Wydawnictwo Misericordia Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia zostało powołane 1 stycznia 2003 roku przez przełożoną generalną m. M. Gracjanę Szewc. Jego zadaniem jest szerzenie orędzia Bożego Miłosierdzia przekazanego świętej Siostrze Faustynie Kowalskiej przez Jezusa Miłosiernego według słów, jakie zapisała w Dzienniczku:

W tej chwili, kiedy wzięłam pióro do ręki, króciutko modliłam się do Ducha Świętego i rzekłam: Jezu, pobłogosław to pióro, aby to wszystko, co mi pisać każesz, było na chwałę Bożą. - Wtem usłyszałam głos: Tak, błogosławię dlatego, że na tym piśmie jest pieczęć posłuszeństwa przełożonej i spowiednika, a przez to samo już jest Mi chwała, a wiele dusz będzie czerpać pożytek dla siebie. Córko Moja, żądam, abyś wszystkie wolne chwile poświęciła na pisanie o Mojej dobroci i miłosierdziu; jest to twój urząd i twoje zadanie w całym twym życiu, abyś dawała duszom poznać Moje wielkie miłosierdzie, jakie mam dla nich, i zachęcała je do ufności w przepaść Mojego miłosierdzia. (Dz. 1567)

Poprzez przygotowywanie i upowszechnianie publikacji związanych z życiem i misją św. Siostry Faustyny Zgromadzenie podejmuje to wielkie zadanie. Wydawnictwo publikuje i upowszechnia książki, broszury, foldery, reprodukcje obrazów, druki ulotne, płyty CD i DVD w języku polskim i w wielu językach obcych.  Służą one nie tylko upowszechnianiu orędzia Miłosierdzia, ale także formacji apostołów Bożego Miłosierdzia.

Aktywne filtry

Wydaw. Misericordia Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia | ksiazki i dewocjonalia
   The “Diary” is one of the gems of mystical literature. Saint Faustina Kowalska wrote it in Vilnius and Cracow in 1934 – 1938 as Jesus had commanded her to do so directly. Her confessors, Rev. Michael Sopoćko and Father Joseph Andrasz S.J. had also ordered her to write it and the superiors of the Congregation had given her their consent.
   60,00 zł
   Wydaw. Misericordia Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia | ksiazki i dewocjonalia
     The “Diary” is one of the gems of mystical literature. Saint Faustina Kowalska wrote it in Vilnius and Cracow in 1934 – 1938 as Jesus had commanded her to do so directly. Her confessors, Rev. Michael Sopoćko and Father Joseph Andrasz S.J. had also ordered her to write it and the superiors of the Congregation had given her their consent.
     60,00 zł