wydawnictwo_paulinianum„Paulinianum” to wydawnictwo Zakonu św. Pawła Pierwszego Pustelnika (Zakonu Paulinów).

„Paulinianum” to wydawnictwo Zakonu św. Pawła Pierwszego Pustelnika (Zakonu Paulinów), wyrosłe z wieloletniej tradycji edytorskiej.

Nakładem „Paulinianum” ukazują się przeważnie publikacje o tematyce teologicznej, głównie z zakresu mariologii, pozycje z dziedziny historii czy nauk społecznych. 

Wydawnictwo „Paulinianum” w bogatej ofercie wydawniczej ma również książki o charakterze pobożnościowym, związane zwłaszcza z kultem Matki Bożej, takie jak modlitewniki oraz inne pomoce duszpasterskie i formacyjne.

W kręgu zainteresowań Wydawnictwa „Paulinianum” leży także opracowanie edytorskie książek o charakterze popularnonaukowym i popularyzatorskim, przeznaczonych dla szerokiego grona czytelników. Zależy nam, by poprzez wydawanie publikacji tego rodzaju przybliżać znaczenie wyjątkowych w historii Polski miejsc, wśród których szczególną rolę odgrywa Jasna Góra.

Aktywne filtry