Theme Settings

Mode Layout
Theme color
Choose your colors
Background Color:
Wyczyść

.

.

Stop ukrainizacji Polski – broszura do pobrania PDF

14 lipca odbył swoje posiedzenie Parlamentarny Zespół ds. Stosunków Międzynarodowych oraz Interesów Polski i Polonii. Zajął się on projektem „Stop ukrainizacji Polski” przygotowanym przez zespół ekspercki Konfederacji Korony Polskiej. Projekt ma służyć pilnemu zaradzeniu procesowi zmiany struktury etnicznej naszego kraju. Podpowiada konkretne rozwiązania prawne, które można – i koniecznie należy – zastosować już dziś. Jest przemyślanym narzędziem ochrony państwa i narodu polskiego przed ich szybkim rozkładem. Wierzymy, że każdy polityk, bez względu na swoją przynależność partyjną, powinien do niego dołączyć.

Projekt został opublikowany w postaci fizycznej broszury, która w wersji elektronicznej jest do pobrania poniżej. Poniżej także relacja video z posiedzenia Zespołu.

Piotr Heszen

0,00 zł
Ilość

Spis treści

Wstęp, który może być epilogiem: ostatni moment na zamknięcie szybkiej ścieżki depolonizacji Polski - 7

CZĘŚĆ I

PROPOZYCJE DOTYCZĄCE CELÓW, ZASAD I PRIORYTETÓW POLITYKI IMIGRACYJNEJ I POLITYKI WOBEC

UCHODŹCÓW

Cele, zasady i priorytety - 18

CZĘŚĆ II

UCHODŹCY I MIGRANCI ZAROBKOWI – POLITYKA WOBEC UKRAINCÓW

Przełożenie celów i zasad na stosunek do uchodźców z Ukrainy - 24

Stan obecny polityki wobec uchodźców i migrantów z Ukrainy - 25

CZĘŚĆ III

OBSZARY ZAGROŻEŃ

Zagrożenia ekonomiczne i fiskalne - 28

Kwestie bezpieczeństwa publicznego i przestępczości - 30

Wypieranie Polaków z rynku pracy i rynku mieszkaniowego - 31

Obciążenie systemów ochrony zdrowia i oświatowego - 32

Zagrożenia zdrowotne - 36

Erozja struktury etniczno-kulturowe - 38

Ukrainizacja przestrzeni publicznej, model państwa dwunarodowego - 40

CZĘŚĆ IV

PLAN DZIAŁAŃ – PROPOZYCJE LEGISLACYJNE - 46

Nowa ustawa o pomocy uchodźcom z Ukrainy - 47

Ochrona praw osób udzielających gościny uchodźcom - 48

Ustawa antydyskryminacyjna „Warto być Polakiem” - 50

Nowelizacja przepisów o obywatelstwie - 52

Nowelizacja ustawy o mniejszościach narodowych - 54

PODSUMOWANIE PROPONOWANYCH DZIAŁAŃ - 60


FRAGMENT WSTĘPU:

"Wstęp, który może być epilogiem: ostatni moment na zamknięcie szybkiej ścieżki depolonizacji Polski Media i politycy przekonują nas, że masowe ruchy migracyjne i będące ich skutkiem przemiany struktury etnicznej są zjawiskiem obiektywnym, niezależnym od ludzkich decyzji, wyborów politycznych. To nieprawda. W  szczególności jest to nieprawda w stosunku do masowej imigracji ukraińskiej w Polsce oraz w  stosunku do przyszłości tzw. uchodźców, to znaczy Ukraińców, którzy przyjechali do Polski po 24 lutego 2022. Prawo do ochrony życia nie jest tożsame z prawem do pozostania, integracji, czy obywatelstwa. To, co stanie się z uchodźcami, zawsze pozostaje w gestii kraju przyjmującego. Najlepszym, choć smutnym przykładem jest los milionów uchodźców palestyńskich w 70 lat po wypędzeniu z rodzimych ziem, otrzymujących na przykład w Jordanii ochronę, ale nie prawo do integracji. Obecnie w naszym ustawodawstwie pozostaje „zaszytych” szereg rozwiązań, które razem stanowią szybką ścieżkę do zmiany struktury etnicznej naszego kraju. Jej kluczowe elementy to:

całkowicie otwarta granica z Ukrainą i  przyjmowanie wszystkich przyjezdnych jako specjalnych uchodźców;

art. 38 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy stanowiący, iż po dziewięciu miesiącach od początku pobytu starać się oni mogą o  pozwolenie na pobyt stały na trzy lata;

zapisy prawa o obywatelstwie, w  szczególności art. 30.1 pkt. 3 dający prawo osobom, którym przyznano status uchodźcy do starania się o  uznanie za obywatela już po dwóch latach pobytu.

Termin dziewięciu miesięcy zapisany w  ustawie o uchodźcach oznacza, że już za cztery miesiące, pod koniec listopada tego roku codziennie tysiące przybyszów z Ukrainy uzyskiwać będzie możliwość ubiegania się o  uzyskanie prawa stałego pobytu na kolejne trzy lata. Kolejne kroki wiodą zaś bardzo szybko do masowego nabywania przez nich obywatelstwa. Konsekwencje tego intencjonalnego działania ustawodawcy zapewne za kilka miesięcy zostaną przedstawione opinii publicznej (...)"Broszura do pobrania KLIKNIJ TUTAJ


ŹRÓDŁO: https://konfederacjakoronypolskiej.pl/stop-ukrainizacji-polski/


Opis

Wydawnictwo
Konfederacja Korony Polskiej
Oprawa
PDF do pobrania
Format
broszura
Ilość stron
62
Autor
ZESPÓŁ EKSPERTÓW „KORONY”
Tytuł oryginału
Stop ukrainizacji Polski
Rok wydania
2022

Specyficzne kody

12 Polecane z tej kategorii