.

Katalog

Ocena Księgarni rodzinnej FAMILIS

Każdy jako postanowił w sercu swoim, nie z zamarszczenia albo z przymuszenia: albowiem ochotnego dawcę Bóg miłuje (2 List do Koryntian 9:7) 


Chcielibyśmy zapytać, czy są Państwo zadowoleni z zakupionych produktów w naszej księgarni rodzinnej FAMILIS?
Prosimy o pozostawienie oceny i/lub komentarza pod produktem, oraz wystawienie opinii na mapce "wujka googla"  LINK 

Dziękujemy :)

Promocja

Paulinianum

„Paulinianum” to wydawnictwo Zakonu św. Pawła Pierwszego Pustelnika (Zakonu Paulinów), wyrosłe z wieloletniej tradycji edytorskiej. Nakładem „Paulinianum” ukazują się przeważnie publikacje o tematyce teologicznej, głównie z zakresu mariologii, pozycje z dziedziny historii czy nauk społecznych. 

Wydawnictwo „Paulinianum” w bogatej ofercie wydawniczej ma również książki o charakterze pobożnościowym, związane zwłaszcza z kultem Matki Bożej, takie jak modlitewniki oraz inne pomoce duszpasterskie i formacyjne.

W kręgu zainteresowań Wydawnictwa „Paulinianum” leży także opracowanie edytorskie książek o charakterze popularnonaukowym i popularyzatorskim, przeznaczonych dla szerokiego grona czytelników. Zależy nam, by poprzez wydawanie publikacji tego rodzaju przybliżać znaczenie wyjątkowych w historii Polski miejsc, wśród których szczególną rolę odgrywa Jasna Góra.

37,50 zł
Informacje
Augustyn Pelanowski OSPPE
37,50 zł
Augustyn Pelanowski OSPPE
Normal 0 21 ...