.

.

Słowo pouczenia - Alicja Lenczewska

Już przy pierwszym zetknięciu się z niniejsza książką zorientujesz się, że nie sposób przeczytać jej od razu, jednym tchem. Każde zdanie wymusza potrzebę zatrzymania się i zastanowienia. Każde porusza, mniej lub bardziej, przy pierwszej i kolejnej lekturze. Dzieje się tak, ponieważ prawdziwy Autor tej książki ma do powiedzenia o wiele więcej, niż potrafilibyśmy pojąc. Ponadto, to On sam sprawił, ze słowa te napotykają w naszych sercach swego rodzaju przedwstepne zrozumienie. Ujawniają one głęboko ukryta w nas, lecz dotąd jakby nie ujawnioną i nie przyswojoną, duchową treść. W istocie rzeczy bowiem mamy tutaj do czynienia z prawdą Ewangelii, przedstawioną właśnie w tej specyficznej formie, jaką prezentuje sobą "Słowo pouczenia".

25,00 zł
Brutto
Ilość
Ostatnie sztuki w magazynie

Jest to forma bardziej monologu, niż dialogu. Słuchającym jest Alicja Lenczewska, zmarła w 2012r. mieszkanka Szczecina, której życie - a zwłaszcza proces nawrócenia i duchowej relacji z Bogiem - przedstawia książka pt Świadectwo. Mówiącym natomiast jest, czy też dyktującym, jest Jezus, którego głos Alicja słyszy w swoim wnętrzu. Ten rodzaj porozumiewania się z Panem jest dobrze znany w duchowości chrześcijańskiej. Powiedzmy więcej - dostępny jest on każdemu, kto całym sercem pragnie słuchać Boga. Alicja ten dar przyjęła i rozwinęła, służąc nim innym ludziom. Zapisywała słowa zaadresowane do niej samej i jednocześnie do innych, do wielu, do każdego...W jakim celu? Aby pozwolić się pouczyć i przemienić mocą tego słowa, tak, jak dokonało się to w Alicji. - słowo wstępu

Słowo Pouczenia
Wstęp do Pouczeń


Ap 1,3 „Błogosławiony, który odczytuje, i ci którzy słuchają słów proroctwa i strzegą tego,
co w nim napisane; bo chwila jest bliska.”

To, co zapisujesz jest po to, aby ludzie zrozumieli, że Ja chcę mówić do każdego, by pokierować nim,ustrzec od zła i wprowadzić na drogę zbawienia. Że jestem przy każdym człowieku, w każdej chwili jego życia. Że trzeba pragnąc Mnie usłyszeć, słuchać i wykonywać to, co wskazuję – pragnąc żyć według pouczeń Moich.Nie jesteś osobą, wyjątkową. Jesteś jak wielu: słaba, wplątana w układy tego świata, z których cię wyprowadzam do życia wiecznego dzięki temu, że chcesz Mnie słuchać i być Mi posłuszna. W przeciwnym razie ginęłabyś jak inni w grzechu i upadku, jak ginęłaś wielokrotnie zanim serce twoje zwróciło się do Mnie. Słyszenie w sercu Mojego głosu nie jest darem nadzwyczajnym, wyjątkowym. Każdy go otrzymał w Chrzcie świętym i każdy może rozpoznać pouczenia Moje, jeśli będzie ich pragnął i oczekiwał. Jeśli będzie usiłował żyć według nich. Wtedy dam obfitość wielką, bo jestem Ojcem kochającym i troszczącym się o zbawienie każdego dziecka Mojego. Za każdego przecież oddałem życie Moje na Krzyżu, aby ocalać, aby prowadzić, aby zbawić.


Uwaga: Cytaty z Pisma Świętego otrzymywane były przez tzw. przypadkowe otwarcie Biblii, po uprzednim zapisaniu słów, modlitwie i prośbie o dopełnienie pouczenia.

Pt. 23.VI.89. godz. 11,35 Droga krzyżowa
I. Stacja: Sąd
Nie bój się sądu ludzkiego, ale Mojego sądu.
II. Stacja: Krzyż
Weź Krzyż, który ci dałem, w nim Jest zbawienie twoje.
III. Stacja: Pierwszy upadek
Upadniesz wielokrotnie, ale zawsze Ja będą z tobą, by Cię podnieść.
IV. Stacja: Matka
Moja Mama jest zawsze przy tobie, by cię pokrzepić.
V. Stacja: Pomoc
Dam ci pomoc, gdy będziesz słabła.
VI. Stacja: Miłosierdzie
I otrę twoją twarz z potu i łez – przez twego bliźniego to uczynię
VII. Stacja: Drugi upadek
Każdy następny upadek będzie bardziej bolesny, ale przecież dojść musisz tam, gdzie zmartwychwstanie twoje.
VIII. Stacja: Spotkanie
Nie myśl o sobie, myśl o innych.
IX. Stacja: Trzeci upadek
Ostatni twój upadek człowieczy ujawni ci najgłębiej twoją słabość i moc Moją.
X. Stacja: Ogołocenie
Oddaj wszystko, nie zwlekaj – abym już teraz mógł odziać cię we Mnie.
XI. Stacja: Przybicie do krzyża
Pozwól na to, aby Miłość Moja trysnęła z twoich ran.
XII. Stacja: Śmierć
I umrzyj dla siebie, abym żył w tobie dla wszystkich dzieci Moich.
XIII. Stacja: Zdjęcie z krzyża
Mama Moja cię utuli i w Jej ramionach znajdziesz ukojenie.
XIV. Stacja: Grób
Twój ziemski świat to pusty grób, z którego wyjdziesz do wieczności...
XV. Stacja: Zmartwychwstanie
... by zmartwychwstać i radować się Mną na wieki.
Amen

Specyficzne kody