.

.

Godzina Święta. Teksty do rozważań z dodatkami


Niech przez Jej Serce Niepokalane - spłyną zdroje łask 
do wszystkich dusz, które po nią sięgną,
do wszystkich, które będą...jedną godzinę czuwać...Dusze moich przyjaciół, przybliżcie się z ufnością! Nie lękajcie się niczego. (…) Macie dziś szczęście brania udziału w godzinie czuwania. Jeżeli się ogrzewacie przy płomieniach mego Boskiego Serca, to dlatego, że was wyróżniłem – bez żadnej waszej zasługi! (…)


Przybądźcie do mnie i w cieniu nowego Getsemani – tabernakulum – podzielcie się ze mną uczuciami przyjaźni. Chcę otworzyć przed wami moje Boskie Serce…”

(z tekstu sł. Bożego o. Mateo na godzinę świętą)


„…Wreszcie, jest jeszcze jeden, pełen słodyczy, aspekt tej godzinnej modlitwy. (…) Godzina święta jest czasem, w którym jednocząc się z cierpiącym Chrystusem, jednoczymy się zarazem z Jego Matką”.

(z zachęty duchowej o. Wawrzyńca Marii Waszkiewicza)

38,00 zł
Ilość
Produkt w magazynie

100% bezpieczne płatności

Godzina Święta. Teksty do rozważań z dodatkami

Opr. Anna Olechno


Książka zawiera ponad 30 tekstów do rozmyślań na godzinę świętą autorów uznanych, świętych i mistyków ubiegłych wieków oraz wstęp i liczne dodatki (m.in. rozważania drogi krzyżowej, zegar Męki Pańskiej, przestrogę św. Teresy od Jezusa oraz 33 dni z Sercem Jezusowym i artykuł o Jego kulcie).

Godzina Święta, jest to godzina w trakcie której, zgodnie ze wskazaniami Pana Jezusa, czuwamy i rozmyślamy o Jego męce i konaniu w Ogrodzie Oliwnym.
Odpowiadamy na Jego wezwanie: "...Jednej godziny nie mogliście czuwać ze Mną? Czuwajcie i módlcie się..." (MT 26,40)
Celem modlitwy jest uśmierzenie gniewu Bożego, uproszenie miłosierdzia i wynagrodzenie za wszystkie grzechy i zniewagi.
Godzina Święta powinna być odprawiana w czwartkowy wieczór (o ile to możliwe od godziny 23:00 do północy). Nabożeństwo możemy odprawiać we wspólnocie lub prywatnie, w kościele, przed Najświętszym Sakramentem lub w zaciszu domowym. 


Niech przez Jej ręce Przeczyste - Pan Bóg błogosławi wszystkim,
którzy przyczynili się do powstania tej książki...


Niech przez Jej Serce Niepokalane - spłyną zdroje łask

do wszystkich dusz, które po nią sięgną,
do wszystkich, które będą...jedną godzinę czuwać...
Publikacja zawiera fragmenty dzieł autorów znanych i uznanych
.

Autorzy tekstów do rozważań
- sł. B. o.Mateo Crawley-Boevey,
- św. o. Pio,
- ks.Jan Szyca,
- s.J.Menendez,
- bł. s. A. K. Emmerich,
- sl. B. abp. F. J. Sheen,
- o. Kajetan z Bergamo,
- św. kard. J. H.Newman.
- sł. B. o. Bernard Kryszkiewicz,
- sł. B. s. Leonia Nastał,
- bł. o. Karol de Foucauld,
- o. Giuseppe Ricciotti

Wstęp i duchowa zachęta
- ks. dr Krzysztof Irek
- o.Wawrzyniec Maria Waszkiewicz


SPIS TREŚCI


Wstęp


Godzina święta
- ks. Dr Krzysztof Irek . . . 7

Getsemani - o. Wawrzyniec Maria Waszkiewicz . . . 10


GODZINA ŚWIĘTA. Teksty do rozważań


I. Pismo Święte

Ewangelia wg św. Mateusza . . . 16

Ewangelia wg św. Marka . . . 17

Ewangelia wg św. Łukasza . . . 18

Ewangelia wg św. Jana . . . 19


II. SI. Boży o. Mateo Crawley-Boevey (1875-1960)

Godzina święta z Chrystusem cierpiącym . . . 21

Godzina święta wraz Niepokalanym Sercem Maryi . . . 31


III. Św. Ojciec Pio z Pietrelciny (1887-1968)

Rozważanie Świętej Agonii . . . 36


IV. Godzina święta z modlitewnika ks. Jana Szycy (1954) . . .
45


V. Godzina święta z modlitewnika Nabożeństwo poświęcone

czci Najsłodszego Serca P. Jezusa (1885) . . . 54


VI, Apel miłości. Orędzie Boskiego Serca Jezusowego do świata

przekazane siostrze Józefie Menendez; koadiutorce zgromadzenia

Sacre Coeur (1890-1932) . . . 64


VII. Bł. s. Anna Katarzyna Emmerich (1773-1824)

Jezus na Górze Oliwnej w Ogrójcu . . . 72


VIII. SI. Boży abp Fulton John Sheen (1895-1979)

Trwoga konania w Ogrójcu . . . 89

Pocałunek, który parzy. Pojmanie w Ogrójcu . . . 99


IX. O. Kajetan z Bergamo (1671-1753)

28 lutego (58) – Smutek Jezusa w Getsemani . . . 108

14marca (73)-Apostołowie zasypiają w ogrodzie Getsemani . . . 109

18 marca (77) – Modlitwa Jezusa w ogrodzie Getsemani . . . 111

29 marca {88) - Konanie Jezusa w ogrodzie Getsemani . . . 112

5 kwietnia (95) -Jezus w Getsemani poci się krwią . . . 114

14kwietnia (104) -Jezus wychodzi na spotkanie swoim nieprzyjaciołom 115

20 kwietnia (110) -Jezus otrzymuje pocałunek Judasza . . . 116

22 kwietnia (112) -Jezus jest pojmany w Getsemani przez swoich

Nieprzyjaciół . . . 117

I maja (121)- Ucieczka Apostołów po pojmaniu Jezusa . . . 119


X. Św. kard. John Henry Newman (1801-1890)

Wielki Czwartek . . . 121XI. SI. Boży o. Bernard Kryszkiewicz (1915-1945)

Pan Jezus kona w Ogrójcu . . . 123

Jezus wydany przez Judasza, pojmany przez żołnierzy, znieważony

w domu Kajfasza . . . 126


XII. SI. Boża s. Leonia Nastał (1903-1940)

Zeszyt I (63) . . . 129

Zeszyt I (66) . . . 132

Zeszyt II (129) . . . 133

Zeszyt II (130) . . . 133

Zeszyt II (131) . . . 134

Zeszyt 1 (68) . . . 135


XIII. BI. o. Karol de Foucauld (1858-1916)
. . . 137XIV. O. Giuseppe Ricciotti {1890-1964)

Getsemani . . . 141

Uwięzienie . . . 146


DODATKI


Notki biograficzne autorów tekstów
. . . 154


Formy kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa
. . . 163


Kult Najświętszego Serca Pana Jezusa -
ks. Paweł Korupka

Kult z Boskiego nadania . . . 166

Lekarstwo duchowe . . . 167

Uroczystość Serca Jezusowego . . . 168

Obietnice Najświętszego Serca Jezusowego . . . 169

Straż Honorowa . . . 171

Intronizacja . . . 173


Uwagi na trzydzieści trzy dni Miesiąca Serca (33 rozważania

O Najświętszym Sercu Pana Jezusa) . . . 175


Św. Teresa od Jezusa
: Zachęca do rozważania św. Agonii i Męki Pana

Jezusa - Przestroga . . . 261


Zegar Męki Pańskiej
- o. Jakub Gis CP . . . 265


Droga Krzyżowa
- o._ Wawrzyniec Maria Waszkiewicz . . . 269


Modlitwy

Modlitwy do odmawiania w trakcie Drogi Krzyżowej . . . 284

Modlitwa Anioła z Fatimy . . . 285

Komunia duchowa . . . 285

Anima Christi (pol. i łac.) . . . 286

Akt poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi . . . 286

Modlitwa do Niepokalanego Serca Maryi . . . 287

Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana . . . 288

Litania: Pretiosissimi Sanguinis Domini Nostri Iesu Christi . . . 290

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa . . . 292

Litania: Sacratissimi Cordis lesu . . . 294

Antyfona . . . 296

Akt wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Jezusowemu . . . 296

Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa . . . 298

Akt osobistego poświęcenia się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa . . . 299

Starsza wersja aktu . . . 299


Pieśni
- wybór: Ewa Czajkowska

Suplikacja Święty Boże, Święty Mocny . . . 302

PIEŚNI OGRÓJCOWE I PASYJNE

Ogrodzie Oliwny . . . 302

Klęczał w Ogrójcu . . . 307

Jezu w Ogrójcu mdlejący . . . 308

Ach, mój Jezu, jak Ty klęczysz . . . 309

Rozmyślajmy dziś, wierni chrześcijanie . . . 310

Dobranoc, Głowo święta . . . 311

Pieśń o Bożym umęczeniu . . . 312

Stabat Mater (poi. i łac.) . . . 316


PIEŚNI O SERCU JEZUSOWYM

O Krwi najdroższa . . . 318

Jezu, miłości Twej . . . 319

Kochajmy Pana . . . 319

Bądź pozdrowione, Serce mego Pana . . . 320

Najświętsze Serce Boże . . . 320

Nieskończona, najśliczniejsza, Jezu miłości . . . 320

O, niewysłowione szczęście zajaśniało . . . 321

Pobłogosław Jezu drogi . . . 312

Twemu Sercu cześć składamy . . . 311

Z tej biednej ziemi . . . 323


BIBLIOGRAFIA
. . . 324Akt osobistego poświęcenia się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

(według św. Małgorzaty Marii Alacoque) - starsza wersja aktu


Ja N... oddaję i poświęcam Najświętszemu Sercu Jezusowemu całego

siebie: życie moje, uczynki, trudy i cierpienia i pragnę jedynie odtąd

każdą częścią mej istoty czcić Go, miłować i wielbić.

Nieodwołalnie postanawiam do Niego zupełnie należeć i wszystko

czynić dla Jego miłości, a wyrzec się tego, co by się Mu mogło nie podobać.

Biorę Cię więc, Najświętsze Serce Jezusowe, za jedyny przedmiot

mej miłości, za opiekuna mego życia, zapewnienie mego zbawienia,

wsparcie mej słabości i niestałości, naprawę wszystkich błędów mego

życia i za bezpieczne schronienie w chwili śmierci. Bądź więc, o Serce

pełne dobroci, usprawiedliwieniem moim przed Bogiem Ojcem i odwróć

ode mnie strzały Jego słusznego gniewu.

O Serce miłości pełne! Całą mą ufność w Tobie pokładam, gdyż

lękam się mej złości i słabości, a spodziewam się wszystkiego po Twej

dobroci! Wyniszcz więc we mnie wszystko, co by Ci się mogło nie podobać

lub opór Ci stawiało! Niech miłość Twoja czysta tak się wyryje

w mem sercu, abym Cię nigdy zapomnieć nie mógł ani się odłączyć od

Ciebie. I zaklinam Cię na całą dobroć Twoją: niech imię moje będzie

zapisane w Tobie, gdyż całym moim szczęściem i całą moją chwałą

jest żyć i umierać jako Twój niewolnik.


Imprimarur Zevenkerken, Festo D.N. Jesu Christi Regis 1931, Theodorus abbas

monasterii sancti Andrea:

Imprimatur: Brugis, 16 Dec. 1931. Jer. Mahieu. vic. Gen.Opis

Wydawnictwo
Rosa Mystica
Oprawa
Twarda
Format
140×208 mm
Ilość stron
338
ISBN
978-83-959351-8-3
Tytuł oryginału
Godzina Święta
Rok wydania
2021

Specyficzne kody

12 Polecane z tej kategorii