.

Kategorie


Przeglądasz: Polecane

BOLESNA MĘKA ZBAWICIELA ŚWIATA, WEDLE ROZMYŚLAŃ A.K. EMMERICH. Przekład z francuskiego. Warszawa, Drukarnia XX MISSYONARZY U Ś. KRZYŻA 1849 Historia niniejsza bolesnej męki Pana naszego, dotąd jeszcze w polskim języku nieznana, opisana jest według objawień udzielonych Annie Katarzynie Emmerich, Zakonnicy Augustyance w klasztorze Agnetenberskim w Dulmen, zmarłej dopiero w roku 1824. Ojawienia te, od niektórych światłych Biskupów i Kapłanów, a nawet świeckich osób, które znały wspomnianej siostry Emmerich świątobliwość, i były obecnemi podczas gdy je miewała, i z posłuszeństwa opowiadała, rozeznane, i przez jednego kapłana (Klemensa Brentano), który je z własnych ust Katarzyny słyszał, napisane zostały.

SŁóżebnica Boża Rozalia Celakówna WYZNANIA Z PRZEŻYĆ WEWNĘTRZNYCH Cz I i Cz II

O. Schobitz C. Ss. R. - Co mąż i żona powinni wiedzieć i czynić (1936). Gdyby Pan Bóg chciał na tej ziemi tylko stada ludzkie, a nie społeczeństwo, to by był człowieka stworzył innym, aniżeli go faktycznie uczynił. Uczynił go zaś takim, że mu wszczepił zmysł społeczny. Stworzenia nierozumne łączą się co najwyżej w stada, żeby się parzyć i wspólnie przez jakiś czas szukać żeru, a potem się rozchodzą każde w swoją stronę i wszelkie związki między nimi ustają, dopóki się znowu nie zjawi instynktowna konieczność parzenie się. Człowiek chce dobrowolnej wspólnoty życia i innych dóbr, a nawet związania swych losów z losami całego rodzaju ludzkiego. Dzieje się to za pośrednictwem rodziny, a rodzina zawiązuje się przez małżeństwo. Dlatego to PAN BÓG SAM USTANOWIŁ MAŁŻEŃSTWO już w raju, kiedy stworzywszy pierwszą parę ludzi udzielił im swego małżeńskiego błogosławieństwa.

Nagrania udostępnione dzięki życzliwości Radia Chrystusa Króla z Łodzi (http://www.radiochrystusakrola.pl/) Zachęcamy do wsparcia! Radio Chrystusa Króla z Łodzi jest radiem społecznym, nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej i nie emituje reklam a tym samym nie ma stałych dochodów. Jeśli działalność Radia jest Państwu miła i uważacie, że to radio jest potrzebne, to prosimy o wsparcie darowizną - ofiarą, aby to radio mogło się rozwijać i działać jeszcze skuteczniej. Minimalne i niezbędne miesięczne koszty utrzymania społecznej działalności Radia Chrystusa Króla w Łodzi to kwota około 2700 złotych, a są to opłaty za studio, domeny, serwery, za prąd, za internet i inne media towarzyszące, plus kolejne wydatki na bieżące życie. Dane do przelewu: Małgorzata Kaczmarek, Łódź; Bank Pocztowy: 38 1320 1537 2805 8999 3000 0002; Tytułem: Darowizna

O SKŁADZIE APOSTOLSKIM. Czy gadza się ze zdrową krytyką to podanie: że formuła wiary zwana SKŁADEM APOSTOLSKIM od samychże Apostołów pochodzi? - X. Władysław Knapiński, Warszawa 1870r. Spis rozdziałów: Wstęp Rozdział I. Żródła, z których się można dowiedzieć o początku Składu. Rozdział II. O wiedzy i wiedzących (Gnozie i Gnostykach) w pierwszych czasach Chrześcijanizmu. Rozdział III. Świadectwa pozytywne o Składzie. Artykuł I. Świadectwa ze ś. Ireneusza. Artykuł II. Świadectwa Tertuliana. Rozdział IV. Nauczanie i wydawanie Składu jako obrząd porządku chrzestnego. Rozdział V. Różne formy Składu Apostolskiego. Rozdział VI. Historja Składu według Atan. Coqerel (Syna).

Ojciec Święty opisuje błędną doktrynę modernistów, którą nazywa „syntezą wszystkich herezji”. Wśród najbardziej niebezpiecznych zasad św. Pius X wymienia: immanentyzm życiowy, religię jako owoc przyrody, ewolucję dogmatów, doświadczenie religijne, negację Tradycji, symbolizm teologiczny, permanentyzm, agnostycyzm, ewolucjonizm oraz manię reformatorską we wszystkich dziedzinach życia kościelnego. Już na wstępie papież zaznacza, iż wrogowie Chrystusa „ukrywają się w samym wnętrzu Kościoła, stąd też mogą być bardziej szkodliwi, bo są mniej dostrzegalni”.