.

Kategorie


Przeglądasz: Polecane

BOLESNA MĘKA ZBAWICIELA ŚWIATA, WEDLE ROZMYŚLAŃ A.K. EMMERICH. Przekład z francuskiego. Warszawa, Drukarnia XX MISSYONARZY U Ś. KRZYŻA 1849 Historia niniejsza bolesnej męki Pana naszego, dotąd jeszcze w polskim języku nieznana, opisana jest według objawień udzielonych Annie Katarzynie Emmerich, Zakonnicy Augustyance w klasztorze Agnetenberskim w Dulmen, zmarłej dopiero w roku 1824. Ojawienia te, od niektórych światłych Biskupów i Kapłanów, a nawet świeckich osób, które znały wspomnianej siostry Emmerich świątobliwość, i były obecnemi podczas gdy je miewała, i z posłuszeństwa opowiadała, rozeznane, i przez jednego kapłana (Klemensa Brentano), który je z własnych ust Katarzyny słyszał, napisane zostały.

SŁóżebnica Boża Rozalia Celakówna WYZNANIA Z PRZEŻYĆ WEWNĘTRZNYCH Cz I i Cz II

O. Schobitz C. Ss. R. - Co mąż i żona powinni wiedzieć i czynić (1936). Gdyby Pan Bóg chciał na tej ziemi tylko stada ludzkie, a nie społeczeństwo, to by był człowieka stworzył innym, aniżeli go faktycznie uczynił. Uczynił go zaś takim, że mu wszczepił zmysł społeczny. Stworzenia nierozumne łączą się co najwyżej w stada, żeby się parzyć i wspólnie przez jakiś czas szukać żeru, a potem się rozchodzą każde w swoją stronę i wszelkie związki między nimi ustają, dopóki się znowu nie zjawi instynktowna konieczność parzenie się. Człowiek chce dobrowolnej wspólnoty życia i innych dóbr, a nawet związania swych losów z losami całego rodzaju ludzkiego. Dzieje się to za pośrednictwem rodziny, a rodzina zawiązuje się przez małżeństwo. Dlatego to PAN BÓG SAM USTANOWIŁ MAŁŻEŃSTWO już w raju, kiedy stworzywszy pierwszą parę ludzi udzielił im swego małżeńskiego błogosławieństwa.

Nagrania udostępnione dzięki życzliwości Radia Chrystusa Króla z Łodzi (http://www.radiochrystusakrola.pl/) Zachęcamy do wsparcia! Radio Chrystusa Króla z Łodzi jest radiem społecznym, nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej i nie emituje reklam a tym samym nie ma stałych dochodów. Jeśli działalność Radia jest Państwu miła i uważacie, że to radio jest potrzebne, to prosimy o wsparcie darowizną - ofiarą, aby to radio mogło się rozwijać i działać jeszcze skuteczniej. Minimalne i niezbędne miesięczne koszty utrzymania społecznej działalności Radia Chrystusa Króla w Łodzi to kwota około 2700 złotych, a są to opłaty za studio, domeny, serwery, za prąd, za internet i inne media towarzyszące, plus kolejne wydatki na bieżące życie. Dane do przelewu: Małgorzata Kaczmarek, Łódź; Bank Pocztowy: 38 1320 1537 2805 8999 3000 0002; Tytułem: Darowizna

O SKŁADZIE APOSTOLSKIM. Czy gadza się ze zdrową krytyką to podanie: że formuła wiary zwana SKŁADEM APOSTOLSKIM od samychże Apostołów pochodzi? - X. Władysław Knapiński, Warszawa 1870r. Spis rozdziałów: Wstęp Rozdział I. Żródła, z których się można dowiedzieć o początku Składu. Rozdział II. O wiedzy i wiedzących (Gnozie i Gnostykach) w pierwszych czasach Chrześcijanizmu. Rozdział III. Świadectwa pozytywne o Składzie. Artykuł I. Świadectwa ze ś. Ireneusza. Artykuł II. Świadectwa Tertuliana. Rozdział IV. Nauczanie i wydawanie Składu jako obrząd porządku chrzestnego. Rozdział V. Różne formy Składu Apostolskiego. Rozdział VI. Historja Składu według Atan. Coqerel (Syna).