.

.

Konferencje św. Maksymiliana

Z zapisanych i pilnie strzeżonych przed wojenną zawieruchą słów ojca Maksymiliana, które wygłosił do braci w Niepokalanowie i Mugenzai no Sono (Nagasaki) powstał zbiór "Konferencje św. Maksymiliana Marii Kolbego". Książka obejmuje integralny tekst z przywróconymi usunięciami cenzury komunistycznej z 1976 roku.

Wznowione dzieło trafia do Czytelników w nowej, eleganckiej szacie graficznej.

39,00 zł
Ilość
Produkt w magazynie

Do spuścizny duchowej św. Maksymiliana Kolbego, oprócz pozostawionych przez niego listów, notatek i artykułów, można zaliczyć konferencje ascetyczne, spisane przez słuchaczy. Powstały one jako wynik jego działalności w charakterze przełożonego licznej wspólnoty zakonnej i dyrektora ośrodków wydawniczych.

Słuchaczami konferencji byli w pierwszym rzędzie bracia zakonni w Niepokalanowie i Mugenzai no Sono (Nagasaki). Św. Maksymilian pragnął ich pouczyć w dziedzinie ascezy chrześcijańskiej oraz zachęcić do gorliwości i wytrwania.
Święty nie pisał konferencji, które miał wygłosić; mówił to, co sam przemyślał i przeżył, co było zawarte w przepisach i zwyczajach zakonnych, co mu poddawała chwila bieżąca. Tematem konferencji ascetycznych było więc życie zakonne w szerokim ujęciu, z wyakcentowaniem rycerskiej służby dla Niepokalanej.
Przemawiał św. Maksymilian prosto, bezpośrednio, krótkimi zdaniami, czasem wtrącał porównania i przykłady, wskazywał praktyczne zastosowanie głoszonej nauki.
Konferencje te posiadają znaczną wartość dla teologii ascetycznej, gdyż tłumaczą prostym i zrozumiałym językiem głębokie zasady życia duchowego i zakonnego. Pokazują w bardzo konkretny sposób prawdy religijne, które wydają się abstrakcyjne i trudne do wyrażenia zwyczajnym językiem. Stąd uznaliśmy, że warto je wydać drukiem i w ten sposób poszerzyć bazę źródłową polskiej myśli w zakresie teologii ascetycznej.
Wydajemy konferencje na podstawie oryginałów (rękopisów i maszynopisów) przechowywanych w Archiwum MI Niepokalanowa, a w niektórych wypadkach na podstawie wiarygodnego odpisu lub druku. Materiały archiwalne, dotyczące konferencji św. Maksymiliana, zebrali i przechowali bracia Arnold Wędrowski i Innocenty Wójcik. Autorów streszczeń konferencji podaje się w oddzielnym zestawieniu.
Zasadniczą podstawę źródłową dla konferencji ascetycznych św. Maksymiliana stanowią zbiory sporządzone dla własnego użytku przez braci: Witaliana Milosza, Wawrzyńca Podwapińskiego  i Łukasza Kuźbę. Należy tu podkreślić szczególną troskę br. W. Milosza, by wiernie utrwalić żywe słowo Świętego, który zresztą mówił wolno i spokojnie, tak że można było uchwycić jego wypowiedzi. W czasie września 1939 r. i okupacji wszyscy trzej bracia pilnie strzegli swych notatek, widząc w nich dużą wartość.Specyficzne kody

Blog nawigacja

Najnowsze posty

Do wszystkich – jak zachować wiarę katolicką cz. 2 - Bp Józef Sebastian Pelczar
Do wszystkich – jak zachować wiarę katolicką cz. 2 - Bp Józef Sebastian Pelczar
69 wyświetlenia 1 Lubię

Strzec się trzeba także modernizmu, czyli tego systemu filozoficzno-teologicznego, który w najnowszych czasach...

Czytaj więcej
Najświętszego Imienia Maryi 12 IX - Potężne Imię Maryja
Najświętszego Imienia Maryi 12 IX - Potężne Imię Maryja
119 wyświetlenia 1 komentarz 2 Lubię

Kiedy Maryja przyszła na świat, dano jej imię, które Bóg przez aniołów objawił jej rodzicom; tak mówi pisarz...

Czytaj więcej
Sierpniowe bestsellery
Sierpniowe bestsellery
144 wyświetlenia 4 Lubię

Zestawienie sierpniowych bestsellerów naszej księgarni.  W sierpniu największym zainteresowaniem naszych czytelników...

Czytaj więcej

Ostatnie komentarze

12 Polecane z tej kategorii