.

Katalog

Aktywne filtry

Normal 0 21 ...
Ostatnie sztuki w magazynie
Encyklika papieża Leona XIII o poświęceniu się ludzi Najświętszemu Sercu Pana...
Dostępny
Wyrok na sekty masońskie jest już wydany: cele, środki, program, działalność,...
Ostatnie sztuki w magazynie
W przemówieniu do uczestników pierwszego międzynarodowego kongresu genetyki...
Ostatnie sztuki w magazynie
Z okazji pięćdziesiątej rocznicy kapłaństwa, św. Pius X wydał zwrócone do kleru...
Ostatnie sztuki w magazynie
Bez analizy dokumentów papieskich nie można zrozumieć bardzo poważnej sytuacji w...
Ostatnie sztuki w magazynie
Nie piętnowanie poszczególnych objawów, niezgodnych z nauka Kościoła i przeciwnych...
Ostatnie sztuki w magazynie
Różaniec składa się z dwóch części różnych, lecz złączonych z sobą: z rozmyślania...
Ostatnie sztuki w magazynie
Niezwykle aktualna encyklika Piusa XII, w której papież przestrzega przed błędnymi...
Ostatnie sztuki w magazynie
Z tym cudem w swoim rodzaju największym łączą się niezliczone inne cuda. Tu bowiem...
Dostępny
Pius XII zajmuje się wynalazkami takimi, jak kinematografia, radio i telewizja,...
Ostatnie sztuki w magazynie
Pius XI ukazuje trzy dogmaty religii katolickiej: że jedna jest osoba Jezusa...
Ostatnie sztuki w magazynie
Ta encyklika ma na celu dotarcie i nakłonienie do zastanowienia tych serc...
Ostatnie sztuki w magazynie
Ta encyklika to bardzo aktualny tekst, szczegółowo omawiający problem ekumenizmu,...
Ostatnie sztuki w magazynie
Podczas gdy dekrety dawniejszych papieży dotyczą poszczególnych tylko zagadnień z...
Dostępny
Leon XIII wskazuje drogę, która obok manowców fałszywej krytyki prowadzi przez...
Ostatnie sztuki w magazynie
Widać zatem, jak bardzo błądzą w zarozumiałości swej ci, którzy, pogardzając...
Ostatnie sztuki w magazynie
Pius XI ukazuje dobrodziejstwa encykliki Rerum novarum Leona XIII. Przekonuje, że...
Dostępny
Aby Bóg tym prędzej wysłuchał modłów naszych i na prośby kilku orędowników...
Dostępny
Osobliwością tej encykliki jest to, że jest jakby preambułą do Syllabusa, w którym...
Dostępny
W tej jednej z najsłynniejszych encyklik „ekonomicznych” papież Leon XIII odrzuca...
Ostatnie sztuki w magazynie
W przeciwieństwie do współczesnych ekumenistów papież Leon XIII powiada, że jego...
Ostatnie sztuki w magazynie
Normal 0 21 ...
Ostatnie sztuki w magazynie
Film może zrobić dużo dobrego i dużo złego, a jak dotąd robił więcej złego. Psuł,...
Ostatnie sztuki w magazynie
Normal 0 21 ...
Ostatnie sztuki w magazynie
Dzisiejszy spisek, dążący do oderwania narodów chrześcijańskich od łona Kościoła, ocenić trzeba jako jeszcze bardziej zabójczy niż walki dawniejsze, w których tak wielką chwałą okrył się św....
Życie naukowe postępuje wciąż naprzód i coraz to nowa problematyka zjawia się w jego polu widzenia. Zmieniły się czasy, niosąc za sobą zmianę kierunków, haseł czy tendencji. Za pontyfikatu Piusa...
Dostępny
Nauczenie katechizmu ma jednak nie tylko ten cel, żeby oświecać rozum ludzki, lecz także i to przede wszystkim, żeby nakłonić wolę ludzką do...
Ostatnie sztuki w magazynie