.

Katalog

Aktywne filtry

Ojciec Święty opisuje błędną doktrynę modernistów, którą nazywa „syntezą wszystkich herezji”. Wśród najbardziej niebezpiecznych zasad św.
Ostatnie sztuki w magazynie
Podstawą potępionego przez Leona XIII amerykanizmu było zdanie, że dla łatwiejszego sprowadzenia innowierców na łono Kościoła potrzeba, aby ten zbliżył się i przyjął całkiem cywilizację...
Dostępny
Dzisiejszy spisek, dążący do oderwania narodów chrześcijańskich od łona Kościoła, ocenić trzeba jako jeszcze bardziej zabójczy niż walki dawniejsze, w których tak wielką chwałą okrył się św....
Życie naukowe postępuje wciąż naprzód i coraz to nowa problematyka zjawia się w jego polu widzenia. Zmieniły się czasy, niosąc za sobą zmianę kierunków, haseł czy tendencji. Za pontyfikatu Piusa...
Dostępny
Cokolwiek podejmowaliśmy w czasie długiego już pontyfikatu i do czego ustawicznie dążymy, pragnęliśmy się koncentrować na dwóch szczególnie...
Dostępny
Pius XI w encyklice o małżeństwie chrześcijańskim z uwzględnieniem obecnych stosunków, potrzeb, błędów i wykroczeń w rodzinie i społeczeństwie wykłada naukę o sakramencie małżeństwa. Wymienia i...
Ostatnie sztuki w magazynie
Jeśli Boże wezwanie wymaga uważnego słuchania krzyku ubogich a jednocześnie krzyku ziemi, to dla nas „wołanie, jakie Amazonia wznosi do Stwórcy, jest podobne do wołania Ludu Bożego w Egipcie (por....
Dostępność 11 dni
Książka zawiera trzy społeczne encykliki Jana Pawła II: Laborem exercens, Sollicitudo rei socialis i Centesimus annus. Jan Paweł II zwraca w nich uwagę na podstawowe i niezastąpione znaczenie cnót...
Ostatnie sztuki w magazynie
Pochodzący z piątego wieku przewodnik autorstwa świętego Benedykta oferuje doskonałe antidotum na współczesną epidemię stresu i depresji, przytłaczające tak wielu współczesnych młodych i dorosłych....
Dostępność 11 dni
"List do Rzymian zawiera pełną naukę św. Pawła o usprawiedliwieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa.
Ostatnie sztuki w magazynie
List do Rzymian zawiera pełną naukę św. Pawła o usprawiedliwieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa.
Ostatnie sztuki w magazynie
Nowa seria watykańska! Wspaniała kolekcja na Jubileuszowy Rok św. Pawła.
Dostępność 2 dni
Nauczenie katechizmu ma jednak nie tylko ten cel, żeby oświecać rozum ludzki, lecz także i to przede wszystkim, żeby nakłonić wolę ludzką do...
Ostatnie sztuki w magazynie
Wybór homilii niedzielnych i świątecznych św. Jana Marii Vianney, Patrona Kapłanów
Ostatnie sztuki w magazynie
Encyklika powstała w czasach, kiedy państwa i narody liberalno-demokratyczne pod wpływem masonerii odmówiły Chrystusowi prawa do królowania a wiernym do wyznawania Jego społecznego panowania....
Dostępny
Posynodalna adhortacja apostolska o powołaniu i misji świeckich w Kościele i świecie. Podkreśla ogromne znaczenie katolików świeckich tworzących wspólnotę Kościoła i zachęca do głoszenia...
Dostępny
Adhortacja apostolska o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym. Komentarz ks. Jana Krucina
Dostępny
Tekst adhortacji Amoris laetitia (radość miłości) – owoc synodu o rodzinie – choć obszerny jest napisany zrozumiałym językiem. Jak sam papież...
Dostępny
Ten papieski dokument jest pierwszą adhortacją Papieża Franciszka Evangelii gaudium "O głoszeniu Ewangelii w dzisiejszym świecie" – to tekst wyjątkowy, o charakterze bardzo osobistym, a...
Ostatnie sztuki w magazynie
Normal ...
Ostatnie sztuki w magazynie
Encyklika omawiająca instytucję małżeństwa.
Ostatnie sztuki w magazynie
W tej encyklice Pius XI podkreśla, że podstawowym celem wychowania chrześcijańskiego jest Pan Bóg, a Jezus Chrystus — Mistrzem i wzorem. Sprzeciwia się i potępia ideę wychowania laickiego, które...
Dostępny
Encyklika Jana Pawła II Evangelium vitae (Ewangelia życia). Encyklika Jana Pawła II o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego,...
Dostępny
Pierwsza encyklika papieża Franciszka „Lumen fidei” (światło wiary) została naszkicowana przez Benedykta XVI. Jest zatem owocem rozmyślań dwóch Następców św. Piotra i zamyka rozważania na temat...
Dostępny
"Święte dziewictwo i doskonała czystość, poświęcone służbie Bożej, zaliczają się bez wątpienia do najcenniejszych skarbów, które Założyciel Kościoła pozostawił jako dziedzictwo dla utworzonej...
Dostępny