.

Katalog

Andegavenum

Rodzaj ludzki żyje z techniki i sztuki, z wiedzy i wartości moralnych.

Św. Tomasz z Akwinu

Klasycznie pojmowana humanistyka uwrażliwia człowieka na dobro, prawdę i piękno, kształtuje świadomość, pobudza wolę, uszlachetnia osobowość. Przybliża ona nam naszą kulturową tożsamość oraz pogłębia nasze cywilizacyjne zakorzenienie. 


 Celem Instytutu Dziedzictwa Europejskiego Andegavenum jest rozpowszechnianie w społeczeństwie polskim tak pojmowanej humanistyki, kultywowanie dziedzictwa umysłowej spuścizny cywilizacji chrześcijańskiej oraz rewitalizacja edukacji klasycznej w nauczaniu powszechnym, co z kolei jest warunkiem sine qua non wychowania autentycznych elit, przydatnych Ojczyźnie i społeczeństwu. Instytut realizuje swoją misję we współpracy ze specjalistami z dziedzin humanistycznych, z instytucjami nauki oraz z organizacjami pozarządowymi.

Patronką Instytutu Andegavenum, a zarazem naszym wzorem do naśladowania jest święta królowa Jadwiga Andegaweńska, dobrodziejka polskiej nauki, mecenas sztuk, krzewicielka wiary.

Na niniejszej stronie znajdziecie Państwo informacje o naszych dotychczasowych dokonaniach i bieżących projektach, a zapisując się do naszego comiesięcznego newslettera dołączycie do grona naszych przyjaciół i darczyńców.Jeżeli chcesz wesprzeć projekt:


KLIKNIJ TUTAJ

Aktywne filtry

Produkt w magazynie
Pozycja ta łączy walory bogatej pracy historycznej z dynamiką dorównującą powieściom beletrystycznym; obfituje w zaskakujące anegdoty a zarazem stroni od przeciwnych skrajności – racjonalizmu...
Produkt w magazynie
„Katechizm katolicki dziecka polskiego” został wydany po raz pierwszy na emigracji, w Londynie, pod koniec lat 50. XX wieku, nakładem wydawnictwa „Veritas”....
Produkt w magazynie
65,55 zł 69,00 zł -5%
„Królestwo moje nie jest z tego świata” – Jezus mówi do Piłata – ale to nie znaczy, że nie rozciąga się nad tym światem. Otóż słowa wypowiedziane przez...
Produkt w magazynie
Jeden z czołowych francuskich działaczy kontrrewolucyjnych XX w. i organizator komórek formacyjnych na rzecz przywrócenia porządku cywilizacji chrześcijańskiej w społeczeństwie, Jean Ousset...
Produkt w magazynie
Książka wydana po raz pierwszy w roku 1970, stanowi wersję skróconą i zmienioną książki pt. Le Marxisme-léninisme opublikowanej przez Jeana Ousseta dziesięć lat wcześniej. Autor uwzględnił w...
Produkt w magazynie
Niewiele jest dzisiaj dzieł o. Jacka Woronieckiego OP (1879-1949), które jeszcze nie doczekały się ogłoszenia drukiem. Wśród tych niepublikowanych do niedawna figurował tenże tekst poświęcony...
Produkt w magazynie
Popularno-naukowa pozycja i obszerna synteza, oparta na cytatach z kilkudziesięciu dzieł, przedstawiająca związki z Polską wybitnego angielskiego pisarza i...
Produkt w magazynie
Augustin Berthe, Gabriel García Moreno. Odnowiciel ojczyzny – męczennik za cywilizację (tyt. oryg. Garbriel García Moreno. Le héros martyr). <p...
Produkt w magazynie