.

Katalog

Aktywne filtry

Wydanie III ilustrowane zostało uzupełnione o zdjęcia, szkice i rysunki osób oraz miejsc ważnych dla zrozumienia całego kontekstu...
Dostępny
Jakże jest wiele kłamstw na temat sprawy chłopskiej. Ukazywano stan chłopski tylko jako...
Dostępny
Doskonałe, fachowe opracowanie historyczne Konecznego, który został...
Dostępny
Ze słynnej serii Zarys Historii Wojennej Pułków Polskich 1918-1920 z polecenia...
Dostępny
To jedna z bardziej tajemniczych publikacji sprzed II Wojny Światowej. Została wydrukowana przez katolickie wydawnictwo "Powściągliwość...
Dostępny
Autor od ponad 20 lat zajmuje się tematyką wschodnią i kresową. Opublikował na ten...
Dostępny
Jest to reprint drugiego wydania, przejrzanego, które ukazało się na emigracji w 1945 roku...
Dostępny
Książka napisana jest z wielką werwą, dotyczy zarówno najnowszej historii Polski...
Dostępny
Książka, którą macie Państwo w rękach, została wydana raz jeden tylko – w Londynie w roku 1964. Nigdy później ani za granicą, ani tym...
Dostępny
Wydarzenia, które są tematem tej książki, to wciąż biała plama w historii wojny we...
Dostępny
Ostatnia z książek opublikowanych przez prof. Mariana Zdziechowskiego przed śmiercią....
Dostępny
Żywoty hetmanów Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego z...
Dostępny
Kolejne IV wydanie monografii o wojnie z bolszewicką Rosją w 1920 roku jest najbardziej obszerną edycją (ze wszystkich dotychczasowych),...
Dostępny
Jest to niezwykle rzadka książka Teodora Jeske Choińskiego, owoc jego...
Dostępny
Dziennik prowadzony dra Składkowskiego - najpierw...
Dostępny
Kronika tysiącletniej przyjaźni! Po raz pierwszy ukazała się taka książka historyczna,...
Dostępny