.

.

Literatura i religia u Żydów za czasów Chrystusa Pana, Tom I - ks. dr Stanisław Trzeciak

 "Poznanie całokształtu życia u Żydów w epokowej chwili wystąpienia Chrystusa Pana jest dla nas kwestyą pierwszorzędnej doniosłości pod względem religijnym i cywilizacyjno społecznym. Niniejsza praca w I części przedstawia życie umysłowe, w II zaś życie religijne.

   Ogłaszając drukiem tę pracę, zawierającą moje wykłady trzechletnie w Akademii duchownej, pragnę obudzić zamiłowanie do studyów biblijnych u młodego kleru, zwłaszcza że nauki teologiczne u nas, a szczególniej jeszcze nauki biblijne leżą zupełnie odłogiem. Zaniedbanie to mści się już i mścić się jeszcze surowiej będzie na życiu naszem społecznem, religijnem i kościelnem."

47,00 zł
Ilość
Produkt w magazynie

Ks. Dr Stanisław Trzeciak, Profesor Akademii Duchownej Katolickiej w Petersburgu.
Literatura i religia u Żydów za czasów Chrystusa Pana w II częściach - Część I. (Reprint wydania z roku 1911)Fragment Przedmowy:


Bez pogłębienia zasad i podstaw naszej wiary, stajemy wobec błachego zarzutu z rumieńcem na twarzy, a wobec przeciwności w życiu chwiejemy się jak trzcina. Nie możemy też nigdy wyrobić religijnego przekonania u szerokich mas społecznych, ani też przygotować młodzieży do walki życiowej.

   Biblija jako źródło wszelkich teologicznych nauk, a podstawa wiary naszej uczy nas poznać Jezusa Chrystusa i prowadzi nas do Niego, Który jest światłością świata, drogą prawdą i życiem, Który nam dał przykład na ziemi, jako jedni czynić mamy drugim, bo przeszedł przez życie wszystkim, dobrze czyniąc. W Niego wpatrzeni wśród wiru i walk społecznych i narodowościowych możemy doznać ulgi i z utęsknieniem zawołać: „przyjdź królestwo Twoje“, niech bratnia miłość społeczeństw i narodów zawita na ziemię, niech tak jako w niebie i tutaj na ziemi wypełniają wszyscy wolę Twoją Panie, niech zstąpi do nas pokój Twój niezmienny prawdziwy i wieczny, niech Cię poznają wszyscy i zbliżą się do Ciebie, a wtedy napewno i do siebie się zbliżą i jedność tworzyć będą.

   Do poznania Chrystusa Pana, Który jest dla nas niedoścignionym wzorem i przykładem ma służyć studyum biblijne, ma służyć również i niniejsza praca. Znajdzie w niej Czytelnik, szczególniej w II części, tę Boską świetlaną postać na tle współczesnego życia zapatrywań i wierzeń, znajdzie praktyki i pojęcia religijne, pozna ich pochodzenie lub ugruntowanie w Biblii, usłyszy o nich wypowiedzenia ówczesnych uczonych rabbinów, a następnie słowa Samego Chrystusa Pana.

   Innemi słowy znajdzie tu Czytelnik Ewangelię wyświetlaną przy pomocy stosunków palestyńskich, Starego Testamentu, pism apokryficznych, dzieł pisarzy żydowskich i grecko-rzymskich, a wreszcie przy 'pomocy Talmudu i żydowskich praktyk religijnych możliwie jeszcze zachowywanych obecnie.

   Te warunki uważam jako niezbędnie potrzebne do zrozumienia Ewangelii. To też przy pomocy tych źródeł zestawiam najpierw pochodzenie, a następnie całą pełnię jakiejś religijnej praktyki i na tem tle wreszcie kreślę słowa Ewangelii.

   W takiem oświetleniu słowa te przedstawią się nam jasno i zrozumiale, nabiorą życia, jędrności i siły, a zarazem obudzą pewne zadowolenie wewnętrzne, pod wpływem którego powstaje zamiłowanie i zapał do studyów biblijnych.

   Pracę tę kieruję również i do osób świeckich, u nich moment literacki i ogólno kulturalny może znaleść zajęcie.

   Oby ta praca obudziła w umysłach młodych to zamiłowanie, z jakiem należy się oddać Słowu Bożemu, oby pobudziła przyszłych sług Ołtarza do mozolnych wprawdzie, ale wzniosłych i pożytecznych studyów biblijnych.

Autor

Petersburg 1910


Ks. prof. dr Stanisław Trzeciak - działacz społeczny, doktor teologii, profesor. Powszechnie uchodził za najlepszego wśród polskich duchownych katolickich znawcę Talmudu. Jego dorobek naukowy został w szerokim zakresie wykorzystany przez prof. Feliksa Konecznego w pracy nad “Cywilizacją żydowską”.

Ks. Stanisław Trzeciak urodził się 25 października 1873 r. w Rudnie Wielkiej koło Rzeszowa. Ukończył gimnazjum w Rzeszowie, studia teologiczne na uniwersytecie we Fryburgu Szwajcarskim, w Wiedniu, w Rzymie, w Krakowie (doktorat) i w Jerozolimie. W latach 1903–1905 prowadził w Egipcie i Palestynie prace badawcze nad tamtejszą przyrodą i chorobami, zwłaszcza trądem. W latach 1906–1907 sekretarz konsystorza biskupiego w Przemyślu. Od 1907 do 1918 r. profesor Akademii Duchownej w Petersburgu.

W czasie I–ej wojny światowej współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Pomocy Ofiarom Wojny. W czerwcu 1918 r. powrócił do kraju. Brał udział w obronie Lwowa. W 1921 r. zainicjował akcję mającą na celu pomoc dzieciom powracającym z Rosji. W latach 1923–1928 proboszcz w parafii w Dębowcu (diecezja przemyska). Od 1928 r. rektor kościoła św. Jacka w Warszawie, następnie proboszcz parafii św. Antoniego.
Zginął od niemieckiej kuli w czasie powstania warszawskiego 9 sierpnia 1944 r.


Był współredaktorem „Przeglądu Kościelnego” oraz współpracownikiem „Monumenta Judaica”. Jego publikacje opisywały badania nad problemami wierzeniowymi, kwestiami żydowskimi i kulturą narodów Bliskiego Wschodu, a rezultatem tej działalności były państwowe odznaczenia polskie, rumuńskie, węgierskie, jugosłowiańskie i niemieckie

Do najbardziej znanych publikacji Autora należą m.in.:

- Wrażenia z podróży do Egiptu (Poznań 1904)
Literatura i religia u Żydów w czasach Chrystusa Pana (Warszawa 1911)
- Rozwój naturalny Chrystianizmu z innych religii albo Teorye pana Andrzeja Niemojewskiego w świetle nauki (Petersburg 1912)
- Talmud, bolszewizm i projekt prawa małżeńskiego w Polsce (Warszawa 1932)
- Żyd jako obrońca ślubów cywilnych i rozwodów dla katolików (Warszawa 1932)
- Mesjanizm a kwestia żydowska (Warszawa 1934)
Program światowej polityki żydowskiej/konspiracja i dekonspiracja (Warszawa 1936)
- Pornografia narzędziem obcych agentur (Warszawa 1938)
- Talmud o gojach a kwestia żydowska w Polsce
Ubój rytualny w świetle Biblii i Talmudu


TREŚĆ CZĘŚCI I:

Przedmowa

Wstęp

Prądy religijno-polityczne

Rzut oka na świat grecko-rzymski

Hellenistyczne wpływy w Palestynie i walka z nimi

Kolonie

Prądy i kierunki w życiu umysłowym

Kierunek historyczno-filozoficzny. Charakterystyka zabytków piśmienniczych i sposób ich życia

     1. Jazon z Cyreny

     2. Historia Jana Hirkana

     3. Justus z Tiberias

     4. Specjalne dzieła o Żydach

     5. Dzieła poetyczne opracowane na podstawie Biblii

Dzieła pseudoepigraficzne dla rozszerzenia wiary wśród pogan.

     Sybilla

     Hakatajos z Abdery

     List Aristeasa

Dzieła filozoficzne

     Aristobulus

     Philo

     IV Księga Makabejska

Józef Flawiusz

     Grecy i Rzymianie o Żydach

Kierunek apokaliptyczno-mesjański

     Charakterystyka piśmiennictwa palestyńskiego

     Etiopska księga Henocha

     Staroruska księga Henocha

     Księga Jubileuszów albo Mała Geneza

     Psalmy Salomona

     Ody Salomona

     Chrześcijańskie interpolacje

     Wniebowzięcie Mojżesza

     Apokalipsy Barucha

     Syryjska Apokalipsa Barucha

     IV Księga Ezdrasza

     Apokalipsa Abrahama

     Życie Adama i Ewy

     Modlitwa Józefa

     Józef i Azeneth

     Męczeństwo proroka Izajasza

Targum

     Targum Onkelosa

     Targum Jonathana

Halacha i Hagada

Midraszim (komentarze)

Miszna

Tosefta

Talmud

     Powstanie Talmudu

     Podział Talmudu

     1. Seder Zeraim

     2. Seder Moed

     3. Seder Naszim

     4. Seder Nizikin

     5. Seder Kodaszim

     6. Seder Tohoroth

Wydania Talmudu i literatura do niego

Tłumaczenia. Talmud Jerozolimski. Talmud Babiloński. Tłumaczenia pojedynczych traktatów

Wstępne wiadomości do Talmudu. Kwestie językowe. Opracowania Hagady. Teologia w Talmudzie. Objaśnienia Nowego Testamentu przy pomocy Talmudu. Prawo. Prawo karne. Prawo cywilne i spadkowe. Prawo małżeńskie. Prawo wojskowe

Pisma pokrewne

Znaczenie Talmudu u Żydów

Stosunek Talmudu do nauki Chrystusa Pana i znaczenie Talmudu dla studiów biblijnych

Stosunek Talmudu do chrześcijan

Pisma magów, czarowników, czarnoksiężników, nekromantów, wróżbiarzy

Stosunek literatury do religii u Żydów

Dzieła pomocnicze


Opis

Wydawnictwo
Dom Wydawniczy "Ostoja"
Oprawa
Miękka
Format
a5
Ilość stron
367
ISBN
978-83-65102-27-0
Autor
Trzeciak Stanisław Ks. dr
Tytuł oryginału
Literatura i religia u Żydów za czasów Chrystusa Pana w II częściach - Część I
Rok wydania
2023
Kod EAN
9788365102270

Specyficzne kody

Blog nawigacja

Najnowsze posty

Do wszystkich – jak zachować wiarę katolicką cz. 2 - Bp Józef Sebastian Pelczar
Do wszystkich – jak zachować wiarę katolicką cz. 2 - Bp Józef Sebastian Pelczar
69 wyświetlenia 1 Lubię

Strzec się trzeba także modernizmu, czyli tego systemu filozoficzno-teologicznego, który w najnowszych czasach...

Czytaj więcej
Najświętszego Imienia Maryi 12 IX - Potężne Imię Maryja
Najświętszego Imienia Maryi 12 IX - Potężne Imię Maryja
119 wyświetlenia 1 komentarz 2 Lubię

Kiedy Maryja przyszła na świat, dano jej imię, które Bóg przez aniołów objawił jej rodzicom; tak mówi pisarz...

Czytaj więcej
Sierpniowe bestsellery
Sierpniowe bestsellery
144 wyświetlenia 4 Lubię

Zestawienie sierpniowych bestsellerów naszej księgarni.  W sierpniu największym zainteresowaniem naszych czytelników...

Czytaj więcej

Ostatnie komentarze

12 Polecane z tej kategorii