.

Katalog

Ocena Księgarni rodzinnej FAMILIS

Każdy jako postanowił w sercu swoim, nie z zamarszczenia albo z przymuszenia: albowiem ochotnego dawcę Bóg miłuje (2 List do Koryntian 9:7) 


Chcielibyśmy zapytać, czy są Państwo zadowoleni z zakupionych produktów w naszej księgarni rodzinnej FAMILIS?
Prosimy o pozostawienie oceny i/lub komentarza pod produktem, oraz wystawienie opinii na mapce "wujka googla"  LINK 

Dziękujemy :)

Promocja

Anna Mandrela

Anna Mandrela - doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, autorka książek: ,,Kościół katolicki wobec buddyzmu” ,,Tomizm Garrigou-Lagrange’a wobec wizji filozoficznej Teilharda de Chardin” (rozprawa doktorska).

Od kilku lat Pani doktor zajmuje się również historią nieznanych polskich bohaterów.
Dotarła wielu nieznanych do tej pory dokumentów dotyczących rtm. Witolda Pileckiego i opublikowała dwie książki dotyczące ochotnika do Auschwitz: ,,Duchowość i charakter Witolda Pileckiego” oraz ,,Kto zdradził Witolda Pileckiego: nieznane fakty z ostatnich lat życia Rotmistrza”. W książkach przedstawia nieznane do tej pory informacje dotyczące życia rtm. Pileckiego. Jako pierwsza dokładnie opisuje jak doszło do aresztowania jednego z największych polskich bohaterów oraz wyjawia, że już w 1938 r. rtm. Pilecki posiadał stopień wojskowy kapitana, działając w II Oddziale Wojska Polskiego.

W 2023r. dr Anna Mandrela wydała książkę upamiętniającą mało znaną postać Zofii Łuszczkiewicz (siostry Izabeli) pt.: "Niezłomna zakonnica".

Do czerwca 2021 r. prowadzi autorskie programy na kanale Media Narodowe na YouTube, w tym cykl edukacyjny ,,Czerwony Terror”, w którym opowiadała o prześladowaniach Kościoła przez komunizm. Obecnie prowadzi swój własny kanał na YouTube ,,Ryngraf TV”.  Jako publicystka współpracuje regularnie z czasopismem ,,Magna Polonia”. Publikuje również w ,,Do Rzeczy”, kwartalniku ,,Wyklęci” oraz ,,W sieci historii”.

Prowadzi prelekcję dla młodzieży o bohaterskiej postawie rtm. Witolda Pileckiego. Posiada uprawnienia nauczyciela filozofii i etyki w szkołach średnich.

„Duchowość i charakter Witolda Pileckiego” nie jest przykładem kolejnej zwykłej biografii rotmistrza Pileckiego. Autorka sporządzając tę pracę, skupiła się nie tylko na suchym przedstawieniu...
Produkt w magazynie
Najnowsza książka Anny Mandreli  "Niezłomna zakonnica"
Produkt w magazynie